Nieuwe bankrekening voor giften ten behoeve van Jeugd Missie Actie en Stichting Pauselijke Missiewerken. Beide goede doelen zijn opgegaan in: Missio Nederland

Beste parochianen,

Onze parochie houdt al jarenlang twee bankrekeningen aan waarop u uw giften kon storten behoeve van de Jeugd Missie Actie enerzijds en de Stichting Pauselijke Missiewerken anderzijds. De netto opbrengst van de betreffende giften werd dan jaarlijks doorgestort naar de genoemde goede doelen. Deze beide goede doelen zijn overigens inmiddels opgegaan in de overkoepelende stichting Missio Nederland.

Vanwege de gestegen bankkosten van deze twee bankrekeningen heeft het kerkbestuur besloten om deze in het nieuwe jaar 2022 op te heffen en wordt u als schenker gevraagd om uw giften voortaan rechtstreeks over te willen maken naar het bankrekeningnummer van Missio Nederland, dat hieronder wordt genoemd.

Missio Nederland

De voornaamste doelstelling van Missio is het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de derde wereld, o.a. door opvang en onderdak voor wees- en straatkinderen, aanschaf van schoolboeken voor kinderen, maar ook het ondersteunen van lokale mensen bij hun opleiding tot priester of pastoraal werk(st)er en het helpen van vrijwilligers bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden.

Het bankrekening van Missio Nederland is: NL93 INGB 0000 0087 25

De bankrekeningen die gaan vervallen zijn:

Pauselijke Missiewerken: NL24 RABO 0113 5025 24

Jeugd Missie Actie        : NL43 RABO 0113 5973 39

Aanpassen periodieke overboeking

Parochianen die een periodieke overboeking hadden voor deze giften, verzoeken wij om bij hun bankinstelling het bankrekeningnummer te laten wijzigen in dat van de Stichting Missio Nederland.

Spreekt het werk van Missio Nederland u aan en wilt u als nieuwe schenker hieraan een bijdrage leveren, ook dan is uw gift vanzelfsprekend meer dan welkom op het bankrekeningnummer van deze stichting. Indien u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Toon van de Ven op 06-83321700

Het kerkbestuur

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel