‘In deze tijd van sociale onthouding vanwege het corona virus en de daarmee gepaarde sluiting van onze kerken bieden wij, op onze nieuwe pagina preken en overwegingen (te vinden onder kopje pastoraal) handreikingen om elkaar te bemoedigen en te sterken in het geloof, juist in deze tijd.

Wij kunnen momenteel niet fysiek samenkomen in onze kerken om te vieren. Voor veel mensen is dit een moeilijke tijd. Voor sommigen leidt deze periode zelfs tot meer eenzaamheid.
Ook qua zingeving is het belangrijk dat we een mogelijkheid hebben om onze gedachten te kunnen vormen en ventileren. Om na te denken over de belangrijke levensvragen die op onze weg komen.

Middels deze rubriek willen wij geestelijke overwegingen aanreiken die mogelijk kunnen inspireren en ons gelovig willen sterken en tot nadenken willen aanzetten.
Juist in deze tijd is er meer ruimte en tijd voor bezinning en kunnen er vragen op onze levensweg komen die anders, door de drukte van het leven, misschien minder snel boven komen.

De geestelijke gedachten zijn bedoeld om elkaar mee op weg te nemen op de weg van geloof en leven. Zo delen we niet alleen de materiële zaken, maar ook onze belangrijke levensvragen en gelovige inzichten.

Wij hopen dat u er iets aan heeft en natuurlijk mag u altijd reageren als u daaraan behoefte heeft.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd.'

Pastoor C. van Lamoen

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel