Bijbelgroep: Kom op gesprek over interessante verhalen uit de bijbel!

De bijbelgroep is een initiatief om samen met anderen in de bijbel te lezen, naar elkaar te luisteren, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De levensverhalen uit de Bijbel blijven immers actueel en het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu te maken. De verhalen van toen komen dan opnieuw tot leven.

Graag willen we u daarvoor uitnodigen!  Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom, ongeacht gezindheid of achtergrond, ook als u nog niet veel van de bijbel weet. U hoeft ook niet verplicht bij beide bijeenkomsten aanwezig te zijn, de keuze is aan u.

Dit najaar 2023 gaan aan de slag met de verhalen over wat we verliezen en hervinden in het leven zoals beschreven in de parabels van ‘het verloren schaap’, ‘de verloren drachme’ en ‘de verloren zoon’.

De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 11 oktober 2023. De daaropvolgende bijeenkomst zal zijn op woensdagavond 29 november 2023. Beide bijeenkomsten zijn in de Klepel om 19:30 uur ’s avonds. De Klepel bevindt zich het zaaltje bij de Protestantse Kerk te Eersel (Adres: Markt 38, via de achteringang via het hek op de hoek van de Postakkers).

Meer informatie:

Matthijs de Vries, e-mail: m.g.devries73@outlook.com of Monique ten Brinke, tel. 06-22836646; e-mail: monicammtenbrinkevanhoof@gmail.com

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel