Normaal sta je er niet zo bij stil, maar tijdens het bijwonen van een begrafenis besef je dat de makers van het graf daar een flinke klus aan hebben gehad. Zeker als het om een nieuw graf gaat, ruim 2 meter lang en bijna net zo diep, kun je je voorstellen dat er heel wat kruiwagens zand verplaatst zijn om de stoffelijke resten volgens de wettelijke voorschriften te kunnen begraven. De vrijwilligers, die dat in onze parochie doen en deden, komen daarbij ook nog wel eens onverwachte obstakels tegen, zoals puin of ander afval, dat vroeger op die plaats gestort is voor het een begraafplaats werd.

Het blijft daarom een zware klus, die zorgvuldig en met respect voor overledenen en nabestaanden wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen zo bij een heel nieuw dubbeldiep graf, waar later nog een tweede stoffelijk overschot kan worden bijgezet, maar ook voor het maken van een graf voor zo’n bijzetting.

Het zal dan ook niemand verwonderen, dat de vrijwilligers, die dat deden en op leeftijd beginnen te komen, aangegeven hebben te willen stoppen met dit zware werk. Zo hadden de gebroeders van de Ven uit Knegsel, die de graven maakten in Knegsel en dat, samen met Jan Schoenmakers, ook in Vessem deden aan het parochiebestuur laten weten begin 2020 te stoppen. Rond die tijd hebben ook de 3 grafdelvers van Wintelre laten weten dat leeftijd en gezondheid steeds vaker een probleem werden, vooral bij het maken van een nieuw dubbeldiep graf, maar toch wel wat betrokken wilde blijven bij de begraafplaats. Eind 2020 hebben ook de grafdelvers uit Steensel aangegeven te willen stoppen met dat werk, dat ze al zo’n 25 jaar hadden gedaan voor de parochiegemeenschap in Steensel.

Dat betekende dat we in een vrij korte periode een oplossing hebben moeten zoeken voor het delven van graven op de 4 begraafplaatsen. In Eersel hadden we al een goede ervaring met het bedrijf van Frank Cuypers die, als opvolger van Piet de Haas, zo veel mogelijk machinaal graven delft. Is de plaats van het nieuwe graf niet goed bereikbaar met de machine, dan maakt Frank met enkele medewerkers het graf met de hand, maar uiteraard wel veilig en geheel volgens de ARBO regelgeving. We hebben daarom met Frank afgesproken dat hij voortaan ook de graven delft in Vessem, Knegsel en Steensel. In Wintelre wordt een nieuw graf wel gemaakt door Frank, maar wordt het graf na de begrafenis dikwijls gesloten door de grafdelvers. Ook heeft Wil Bierens al aan Frank Cuypers laten weten voor Steensel wel bij te willen springen als er veel begrafenissen tegelijkertijd zouden zijn in onze parochie. De grafdelvers in Duizel hebben laten weten, dat zij voorlopig nog wel enige tijd door willen gaan met deze activiteiten. Met al deze toezeggingen en afspraken zijn we als parochiebestuur uiteraard heel erg blij.

De vrijwilligers, die dat zware werk vele jaren hebben gedaan op onze begraafplaatsen hebben er ook aan bijgedragen, dat we de kosten voor het maken van een graf lager konden houden dan bij de uitvoering door een professioneel bedrijf en dat voordeel door konden geven aan de nabestaanden.

Hoewel we dat ook al gedaan hebben bij het afscheid willen wij vanuit het parochiebestuur de grafdelvers die gestopt zijn ook op deze plaats graag nog eens bedanken voor de vele jaren dat zij dit zware werk zorgvuldig en met veel respect voor overledenen en hun nabestaanden hebben uitgevoerd.

 

 

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel