Parochie Secretariaat

De vastgestelde organisatiestructuur, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de inmiddels in gang gezette pastorale- en bestuurlijke activiteiten hebben het bestuur er toe geleid dat met ingang van 1 augustus 2018 een professionele medewerkster is aangesteld. Een gefuseerde parochie (2014) kan niet goed functioneren zonder ondersteuning vanuit één centraal punt, zijnde het parochiesecretariaat.

Het parochiesecretariaat is het centrale adres in de parochie, waar iedereen met allerlei vragen terecht kan. Het fungeert als schakel tussen parochie en geloofsgemeenschap en staat daarmee ten dienste van het bestuur en het pastoraal team. Een ‘nieuwe’ parochie vraagt ook om een vast punt waar (communicatie)lijnen samenkomen. Een centraal aanspreekpunt naast het bestuurlijk en pastoraal team is daarbij cruciaal.

De parochiesecretaresse is de eindverantwoordelijke voor de secretariaatstaken en is in dienst van het bestuur van de parochie. Zij wordt mede dagelijks geassisteerd door een aantal vrijwilligers. Door de ondersteuning van het parochiesecretariaat werkt het mee aan een levendige gemeenschap van gelovigen en is op de hoogte van relevante bestuurlijke aangelegenheden. Het handelt en communiceert naar parochianen en vrijwilligers in opdracht van het bestuur en pastoraal team.

De hoofdonderdelen (in algemene zin) van haar werkzaamheden zijn:

  • Bereikbaarheid: Telefoon, mail, ontvangen van mensen, informatie doorgeven (doorgeefluik), afspraken regelen voor het bestuur en pastoraal team, informatie parochie-activiteiten.
  • Afstemming/agendering: Het bijhouden van de bestuurlijke en parochiële agenda betreffende bijeenkomsten e.d.
  • Administratie: verzorging post en notulering van vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Ondersteunende taken: Type- en kopieerwerk. Het parochiesecretariaat heeft een belangrijke communicatieopdracht. Zij luistert namens pastoor en bestuur naar vragen en problemen van parochianen. Deze worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost. Lukt dit niet, dan wordt contact opgenomen met de pastoor of bestuursleden.
  • Beheerder van de website.
  • Contactpersoon (bestuurlijk en pastoraal) voor het parochieel informatiebulletin De Hint.
Contact
Parochiesecretaresse

Mevrouw
Lucyl van den Putte
0497 - 51 22 35
06 - 39 37 01 05

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur

E-mail adres : secretariaat@parochieeersel.nl


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel