Parochie Secretariaat

Algemene informatie

De nieuwe organisatiestructuur, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de inmiddels in gang gezette pastorale- en bestuurlijke activiteiten hebben het bestuur er toe gebracht om met ingang van 1 augustus 2018 een professionele kracht te benoemen, die leiding geeft aan het parochiesecretariaat.

Het parochiesecretariaat is het centrale adres in de parochie, waar op bepaalde tijden iedereen met allerlei vragen terecht kan. Ook fungeert het als schakel tussen parochie en parochiegemeenschap en staat daarmee ten dienste van pastoor, pastoraal team, bestuur en vrijwillig(st)ers. Een nieuwe parochie vraagt een vast punt waar (communicatie)lijnen samenkomen. Een gefuseerde parochie kan niet goed functioneren zonder ondersteuning vanuit één centraal parochiesecretariaat. De vorming van een ‘nieuwe’ parochie is bedoeld om krachten te bundelen. Een centraal aanspreekpunt naast het pastorale team en het bestuurlijk team is daarbij cruciaal. 

 

Contact
Parochiesecretaresse

Met ingang van 1 juni 2020 zal de functie van parochiesecretaresse worden vervuld door Mevrouw Lucyl van den Putte.


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel