Het hoogtepunt van het hele kerkelijke jaar is het feest van Pasen. Dat zouden we misschien niet meteen denken, omdat Kerstmis bij ons vaak uitbundiger en massaler wordt gevierd dan Pasen. Toch is Pasen het allerbelangrijkste feest. Zonder Pasen zouden alle andere feesten er niet zijn.

Met Pasen vieren we de opstanding, de Verrijzenis van Jezus, uit het graf, waarin  Hij was neergelegd op Goede Vrijdag.
Hiermee vieren we de overwinning van het Leven op de dood, van het Licht op de duisternis, van de Hoop op de wanhoop.
Niet voor niets vieren we Pasen in de lente wanneer ook in de natuur alles weer tot leven en tot bloei komt.
In feite ontstaat uit iets wat dood en vergankelijk is weer nieuw leven. Jezus toont daarom ook in Zijn verheerlijkt Lichaam nog steeds de tekenen van de wonden.

Paasgeloof kan alleen dan ontstaan wanneer we in een God geloven die ons niet zal overleveren aan dood en ondergang, maar in Wie de kracht van het Leven uiteindelijk zal zegevieren. Daarvoor heeft Christus willen lijden en sterven om de weg vrij te maken naar het nieuwe Leven en de kracht van de Liefde zichtbaar te maken.

In onze dagen wordt het wereldnieuws beheerst door de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Op veel plaatsen in onze wereld is er voor de mensen onvoldoende bestaanszekerheid en zijn er allerlei bedreigingen voor een hoopvolle toekomst. Velen zoeken daardoor hun heil elders of slaan op de vlucht.

Ook in ons eigen persoonlijk leven kunnen er omstandigheden zijn die het lijden van Goede Vrijdag tot een persoonlijk gevoelde beleving maken.
Naast alles wat er gedaan moet worden om de situatie van mensen zoveel mogelijk te verlichten in praktische zin, blijft het van groot belang om met het geloof in Pasen aan eenieder hoop en zingeving aan te reiken. Het geloof gedragen te worden in het leven, je zorgen te mogen toevertrouwen en te mogen blijven uitzien naar het Licht van een nieuwe dageraad, geven aan mensen blijvende hoop en moed om door te gaan en vol te houden. Om geestelijk weerbaar te zijn en je hoop ook met anderen te kunnen delen.

In die Geest wens ik al onze parochianen, medewerkers en vrijwilligers, mede namens het kerkbestuur en het pastorale team, een Zalig Paasfeest toe.

Hopelijk voor velen een nieuwe Lente in het leven.

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel