Veel parochianen hebben ons herhaaldelijk de vraag gesteld hoe het met de gezondheid van pastor Schevers is en wat dit betekent voor zijn werkzaamheden in onze parochie.
Middels dit bericht kunnen wij u nu  meer duidelijkheid geven.

Gezien de gezondheidssituatie van pastor Schevers is het belangrijk dat hij op een aangepaste wijze de kans krijgt om weer langzaam terug te kunnen keren in het pastorale werk.
Er is gezocht door het bisdom naar een omgeving en parochie waar dit beter mogelijk is.
Dit betekent dat de pastorale benoeming van pastor Schevers gaat veranderen en hij gaat wonen en werken in een andere parochie en zal hij onze parochie verlaten met ingang van 1 oktober 2022. Pastor Schevers is inmiddels ook al verhuisd.

Wij wensen pastor Schevers in zijn toekomstige parochie een goed verder herstel toe en danken hem voor zijn inzet en bijdrage aan onze parochie gemeenschap.

Voor onze parochie betekent dit dat pastoor van Lamoen voorlopig als enige priester in het pastorale team verder zal gaan.
Waar dat noodzakelijk is zullen we op het liturgisch rooster hiermee rekening moeten houden.
Voor de toekomst zullen we u uiteraard op de hoogte houden als er in de samenstelling van het pastoraal team iets verandert.

Dit betekent dat er consequenties zullen zijn ten aanzien van de weekendvieringen en dat er al enkele wijzigingen doorgevoerd zullen worden op het huidige rooster vanaf 09 oktober.

  • Zaterdag 19.00 uur Wintelre.
  • Zondag 9.30 uur Eersel.
  • Zondag 11.00 uur Vessem m.u.v. de 2de zondag van de maand (dan geen viering).
  • 2de zondag van de maand 11.00 uur Knegsel.

Kerkbestuur en pastoraal team

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel