Pastorale zorg

Naast de gemeenschappelijke vieringen is er in onze parochie ook aandacht voor de individuele zorg en nabijheid aan mensen in diverse levensomstandigheden. Dit kan zijn in de vorm van een gesprek bij het parochiecentrum maar ook bij u thuis. Daarnaast zijn er een aantal specifieke momenten waarop de parochie wellicht voor u van dienst kan zijn.

Ziekenzalving

Wanneer u vragen heeft over de ziekenzalving kunt u via het parochiesecretariaat contact opnemen met een van de leden van het Pastorale team. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt. De ziekenzalving is het sacrament om de zieke te sterken en kracht te geven. Het wordt ook als steun ervaren voor de mensen om de zieke heen. Vaste onderdelen bij de ziekenzalving zijn samen bidden, handoplegging en zalving. Ook kan nog de heilige Communie worden ontvangen. Er is ruimte voor een eigen inbreng.

Bezoek voor jong en oud

Voelt u zich eenzaam, bent u ernstig ziek of in diepe rouw of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Zij maken hier graag tijd voor vrij, maar moeten hiervan wel op de hoogte zijn. Laat u het ons weten?

Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit signaleert, neem dan initiatief.

U kunt uw verzoek voor een vertrouwelijk gesprek telefonisch doorgeven via het parochiesecretariaat 0497-512235 of mailen naar secretariaat@parochieeersel.nl. Graag hierbij aangeven van wie u bezoek wilt ontvangen: Pastoor van Lamoen, Diaken van Olmen of Pastoraal ondersteuner mevr. Kouwenberg.

Wij ontmoeten u graag.

Communie thuisbrengen

Als u niet zelf naar de kerk kunt komen maar toch regelmatig thuis de Communie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum. De Communie kan dan worden thuisgebracht. Het staat u uiteraard vrij om een naaste te vragen de Communie vanuit een viering voor u mee te brengen. Daartoe kunt u bij de koster om een hostiedoosje vragen of een eigen hostiedoosje meebrengen. We hechten er belang aan dat er zorgvuldig met de Communie wordt omgegaan. Er zijn ook glutenvrije hosties beschikbaar voor mensen die aan glutenallergie lijden. Ook daarvoor kunt u zich wenden tot de koster.

Ziekenzegen

De ziekenzegen is gepast op een belangrijk moment in het ziekteproces (bv. voor een ingreep, bij een slechte prognose, …), maar zeker ook als gebed bij het levenseinde. Ze gebeurt persoonlijk bij de zieke, liefst samen met zijn of haar geliefden. Een zegen kan in onze parochie op eenvoudige vraag gebeuren thuis of als het niet meer anders kan in het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Ze omvat het kruisteken, gebed om ontferming en handoplegging, lezing uit de Schrift, voorbeden, Onze Vader en Weesgegroet, zegening met kruisje. Dit alles met elkaar biddend op  hoop van zegen. Wanneer u vragen heeft over de ziekenzegen kunt u via het parochiesecretariaat contact opnemen met een van de leden van het Pastorale team.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel