Beste parochianen,

Erg blij zijn wij als we vernemen in 2018 dat diaken Gust Jansen uit Hilvarenbeek ons pastoraal team komt versterken na het vertrek van pastor Verschure. Heel enthousiast is hij hier in het Eerselse aan de slag gegaan en maakte hij kennis met de mensen in de kerkdorpen. Zo werd hij een vertrouwd persoon en gewaardeerd als pastor.

Gust heeft zich op vele manieren ingezet. Hij verzorgde weekendvieringen, deed uitvaarten, doopte kinderen, zette zich in voor de jeugd, met name ook voor de vormelingen. Hij werkte mee aan nieuwe liturgieboekjes voor de doop en de uitvaart en dacht mee over een nieuw concept pastoraal beleidsplan voor onze parochie. Gust gaf veel informatie over catechese, benaderde doopouders en zette zich in voor de MOV en Vastenactie. Samen met het pastoraal team zette hij lijnen uit en werkte mee aan een uitvaartprotocol in wording.

Helaas werd zijn laatste periode hier, net als voor ons, overschaduwd door alle coronamaatregelen, die het kerkelijk en maatschappelijk leven ontregelden. Hierdoor kunnen we niet van Gust afscheid nemen zoals we dat eigenlijk graag zouden hebben willen doen.

Desondanks is het moment van zijn pensioen aangebroken en gaan we afscheid nemen. De digitale carnavalsviering van de Buurlanders in Eersel is hij voorgegaan, ook om iedereen nog te kunnen groeten. Deze opname kunt u op onze website terugkijken.

We hebben Gust een mooi afscheidscadeau meegegeven namens onze parochie en wensen hem en zijn vrouw Corry nog hele fijne jaren toe met hun kinderen en kleinkinderen. Bedankt voor alles. Je hebt ons versterkt op een fijne manier. Zo heb je mede gezicht gegeven aan Samen Willibrordus.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
Pastoor C. van LamoenKijk hier de afscheidstoespraak van pastoor Van Lamoen en Jos Thomas, vice-voorzitter van het parochiebestuur.

MET PENSIOEN IN CORONATIJD

Wie met pensioen gaat, werkt vaak al maanden toe naar de ruim van tevoren vastgelegde datum. Maar in deze tijd loopt de pensioengerechtigde voor zijn afscheid tegen strenge coronamaatregelen aan. Waar normaal gesproken een afscheidsetentje, feestje of receptie de eindstreep markeert, zit de kersverse pensionado in veel gevallen thuis zonder de collega’s nog in levenden lijve te zien.

Zo ook voor onze Diaken Gust Jansen.

In juli 2020 heeft Gust zijn verzoek tot ontslag aan de bisschop kenbaar gemaakt. De bisschop heeft hem met ingang van 13 maart 2021 ontslag verleend als diaken van onze parochie. In feite gaat hij met emeritaat. Het zou te ver voeren om zijn pastorale werkzaamheden hier nu op te sommen, maar dat zal gedaan worden op onze website.

Sinds 1 oktober 2018 is Gust werkzaam in onze parochie.

De schoonheid van de liturgie was bij hem in goede handen. Zijn adagium was steeds: samen gemeenschap vieren. Als er iemand is die precies weet wat hij wilde, dan is hij het wel en dat bedoel ik in positieve zin.

Gust staat nu aan de vooravond van een nieuwe levensfase. In deze tijd geen natuurlijke overgang. We hopen dat in de loop van dit jaar op informele wijze daadwerkelijk afscheid genomen kan worden van de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur.

Zonder iets van een markering kan dit afscheid behoorlijk onafgerond voelen.

Dat het afscheid tijdens de Corona-crisis veelal geruisloos gebeurt, is begrijpelijk maar niet geheel nodig. Er zijn toch mogelijkheden om hieraan aandacht te besteden en dat is gebeurd middels de digitale carnavalsviering van de Buurlanders op 14 februari in Eersel. Dit afscheid in deze uitvoering is anders dan anders maar is wel een mooie manier om toch een streep onder zijn ambt en roeping te zetten om een nieuw leven te beginnen.

De stap die hij nu zal gaan maken past bij hem en we gunnen hem al het geluk van de wereld. Zijn vrouw Corrie, kinderen en kleinkinderen zullen genieten van zijn aanwezigheid.

Namens het parochiebestuur wil ik Gust bedanken voor de tijd die hij vooral in het pastoraal werk heeft gestoken en de inzet die hij heeft getoond. We zijn ervan overtuigd dat hij een nieuwe rol en uitdaging heeft gevonden die uitstekend bij hem zal passen en wensen hem daarmee veel geluk.

Namens het parochiebestuur,
Jos Thomas

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel