Portefeuilles

Binnen het kerkbestuur zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de verschillende taken. Het betreft de volgende portefeuilles (taakverdeling): Vastgoed, Begraafplaats, Financiën en Algemene Zaken. Dit betekent dat elk lid van het bestuur primair verantwoordelijkheid draagt voor het met name genoemde taakveld. Besluitvorming over zaken worden in gezamenlijkheid genomen. Er is sprake van  bestuurlijke en collegiale besluitvorming. 

De taakomschrijving van de vice-voorzitter vindt u hier.
De taakomschrijving van de secretaris vindt u hier.

Door op een van onderstaande afbeeldingen te klikken komt u op de pagina van de betreffende portefeuille.


“Samen sterk, samen kerk”

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel