Portefeuilles

Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de verschillende taken. Het betreft de volgende portefeuilles (taakverdeling): Vastgoed, Begraafplaats, Financiën en Algemene Zaken, contact en communicatie. Dit betekent dat  elk lid van het bestuur primair verantwoordelijkheid draagt voor het met name genoemde taakveld..  Besluitvorming over zaken worden in gezamenlijkheid genomen. Er is sprake van  bestuurlijke en collegiale besluitvorming.

Door op een van onderstaande afbeeldingen te klikken komt u op de pagina van de betreffende portefeuille.


"Samen sterk, samen kerk"

Vastgoed

Begraafplaats

Financiën

Algemene zaken, contact en communicatie

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel