Portefeuilles

Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de verschillende taken. Het betreft de volgende portefeuilles (taakverdeling): Vastgoed, Begraafplaats, Financiën en Algemene Zaken, contact en communicatie. Dit betekent dat  elk lid van het bestuur primair verantwoordelijkheid draagt voor het met name genoemde taakveld. Besluitvorming over zaken worden in gezamenlijkheid genomen. Er is sprake van  bestuurlijke en collegiale besluitvorming. Voor de taakomschrijving van vice voorzitter en de sectretaris verwijzen we u naar de pagina van het Dagelijks Bestuur.

Door op een van onderstaande afbeeldingen te klikken komt u op de pagina van de betreffende portefeuille.


“Samen sterk, samen kerk”

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel