Secretaris

Algemene informatie

Taken van de secretaris:

  • De secretaris van het kerkbestuur zorgt voor de planning, de convocatie, de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen van het kerkbestuur.
  • De secretaris verzorgt de interne en externe communicatie. Soms gaat dit nog via formele papieren brieven, maar meestal via de moderne communicatiemiddelen die binnen de parochie worden gebruikt (bijvoorbeeld e-mail en website).
  • De secretaris zorgt voor de archivering van de documenten van het kerkbestuur, afhankelijk van de inhoud op papier en/of digitaal.
  • Het (doen) zorg dragen voor een accurate ledenadministratie.
  • De secretaris is belast met het gebruik en verhuur van de kerkgebouwen en parochiecentra in onze parochie.
  • De secretaris werkt nauw samen met de parochiesecretaresse, die de dagelijkse en algemene gang van zaken verzorgt.
Contact
Secretaris

Frans Rombouts – waarnemend secretaris


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel