Vice-voorzitter

Algemene informatie

Taken van de (gevolmachtigd) Vice-voorzitter:

 • Bewaking cohesie in het bestuur
 • Verbindende factor tussen alle gremia
 • Draagt zorg voor goed contact en adequate informatie-uitwisseling tussen bestuur en pastoraal team.
 • Aandacht hebben voor de hoofdlijnen en richting van het vastgestelde beleid.
 • Bewaking voortgang veranderorganisatie
 • Bewaking voortgang verbeteracties in de facilitaire ondersteuning van het pastoraal werk in de parochie.
 • Initieert verdere beleidsontwikkeling
 • Personeelszaken
 • Representeert het parochiebestuur binnen en buiten de parochie.
 • Heeft de zakelijke leiding bij de vergaderingen van het bestuur en fungeert als vergadervoorzitter. Hij zorgt voor de goede gang van meningsvorming, discussie en besluitvorming tijdens de vergaderingen.
 • Zorgt samen met de secretaris dat agenda’s goed zijn voorbereid.
 • Houdt in de gaten welke status een bespreking van een onderwerp heeft en zorgt voor duidelijke afspraken hoe de uitvoering en communicatie van besluiten wordt geregeld.
Contact
Vice-voorzitter

Jos Thomas


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel