ADVENT: TIJD VAN HOOP EN VERWACHTING


Beste parochianen,

Een mooie tijd is weer begonnen. Het eerste kaarsje op de adventskrans gaat weer branden. Een hoopvolle tijd breekt aan. Tijd van verwachting. Periode van verlangen.

In de donkere dagen van het jaar zien we uit naar het Licht en hopen we op een nieuw begin.

Ook in een mensenleven zijn er perioden waarin we verlangend uitzien naar een nieuwe start. Licht na een moeilijke periode, uitkomst uit de hindernissen die we soms kunnen ervaren.

Als gelovige mensen betekent de geboorte van Jezus met Kerstmis elk jaar een nieuw begin. Van Godswege nieuwe kansen. Een feest van Licht en Vrede op de drempel naar het nieuwe jaar.

We laten de viering van de Advent gepaard gaan met goede wensen op de weg daar naar toe.

Met de Advent start een nieuw kerkelijk jaar. We gaan nu naar het liturgische jaar A. Alles is weer fris en jong.

Tegenwoordig bestaan er leuke adventskalenders waar je elke dag een deurtje kunt openmaken op weg naar het grote feest van Kerstmis. Voor kinderen ook erg leuk om te doen.

In onze snelle en gehaaste tijd zijn we het verlangen naar iets een beetje verleerd. We hebben vaak weinig geduld. Toch vraagt ons leven om verlangen. Denk maar aan hoe kinderen kunnen verlangen naar pakjesavond of aan hoe je verlangend kunt uitzien naar de geboorte van een kindje.

Verlangen geeft aan het leven kleur en vreugde. Daarom is de Advent een mooie periode. Altijd iets om naar uit te kijken. Zoals de reis ergens naar toe net zo belangrijk is als het uiteindelijke arriveren en het bereiken van de bestemming.

Graag wens ik u allen een warme adventstijd toe. Opgang naar het feest van verbondenheid en vrede: Kerstmis.

In onze huidige wereld met de vele problemen hebben we een nieuwe Advent hard nodig. Laten we die iedereen van harte toewensen en er zelf aan meewerken.

Pastoor C. van Lamoen.


Wat is Advent?

‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus’ komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe.

Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een adventskaars aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging.

26 en 27 november het begin van de Advent

Het is weer zover, het is weer advent.
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt. Een vuurtje dat loopt,
dat maakt ons bekend, licht zal er komen, licht in het land.

Via deze link vindt je leuke ideeën om zelf een advent kalender te maken.

Zelf een adventskrans maken en ga thuis al op weg naar Kerstmis

Middels deze link hebben we een leuke uitleg gevonden om thuis zelf een adventskrans te maken. Veel plezier!

Het parochiesecretariaat


UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit om samen met de kinderen naar het kerstverhaal te komen luisteren. Ook zullen we samen kerstliederen zingen en luisteren naar het opleidingsorkest van muziekvereniging “De goede hoop” uit Eersel.

Aansluitend lopen we samen, onder muzikale begeleiding, naar de Markt waar de kerststal geopend zal worden.

Tot ziens bij de kerstbijeenkomst
op zaterdag 24 december
om 15.30 uur in de Eerselse kerk!

Er brandden eens vier kaarsen

De eerste zei: ‘Ik ben de vrede. Als je om je heen kijkt, kun je het me niet kwalijk nemen dat ik uitdoof.’ Haar vlammetje werd kleiner tot de kaars niet meer brandde.

De tweede kaars zei: ‘Ik ben het vertrouwen. Meestal kan men me missen. Het heeft dus geen zin dat ik nog verder blijf branden.’ Toen ze stopte met praten, blies een zachte wind haar uit.

Toen zei de derde kaars: ‘Ik ben de liefde. De mensen zien niet meer naar me om. Ze vergeten zelfs om van hun medemens te houden.’ Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Een kind zag de drie gedoofde kaarsen. ‘Waarom branden jullie niet meer?’, vroeg het en het begon te huilen.

Toen zei de vierde kaars: ‘Je hoeft niet te huilen. Ik brand nog. Ik kan alle kaarsen terug aansteken. Ik ben de hoop.’


AVENT EN KERST MET KINDEREN

In het weekend van 26-27 november begint de Advent.

Dit is een periode van 4 weken als voorbereiding op het Kerstfeest. Het is een tijd van verwachting en hoopvol uitzien.
Iedereen, maar vooral ook kinderen zijn gevoelig voor symbolen en rituelen. Hierbij een idee om samen de Advent te vieren.       

Vier kaarsen en een momentje samen zijn voldoende om de adventsperiode te kunnen beleven.
In de eerste week wordt één kaars aangestoken, de weken erna komt er telkens een lichtje bij.
Een vlammetje van hoop dat ons de kans geeft om even stil te staan. Je kunt hierbij een gebedje uitspreken, een liedje zingen, of een stukje uit de bijbel voorlezen.

In de volgende weken naar het kerstfeest toe wordt er elke week een kaars meer aangestoken. Hoe dichter we  bij Kerstmis komen hoe lichter het wordt.
Een goed moment om deze activiteiten rond de adventskrans te doen is na het avondeten of voor het naar bed gaan van de kinderen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel