Roepingenpastoraat

Onze aandacht als parochie gaat niet alleen uit naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan. We willen ook aandacht schenken aan mannen en vrouwen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, al dan niet verbonden aan een klooster of een andere religieuze weg van leven. Wanneer u hierover van gedachten wilt wisselen dan kan dat door met een van onze pastores van het pastoraal team contact op te nemen. Je kunt je ook enigszins oriënteren met behulp van de website www.enovice.nl

Wanneer je erover denkt om priester, diaken of parochie assistent(e) te willen worden kun je ook met een van de pastores contact opnemen. Zij zullen je dan wellicht doorverwijzen naar het Sint Janscentrum (opleidingscentrum van het Bisdom ’s-Hertogenbosch) of naar een van de Theologische faculteiten verbonden aan een van de universiteiten van ons land. Binnen dit werkveld gaat ook onze aandacht uit naar mensen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, en naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan; kortom het roepingenpastoraat en het sacrament van het huwelijk. Op de website kunt u een en ander lezen.


21 mei 2022 – Open dag Sint-Janscentrum

Kom zaterdag 21 mei luisteren naar de mogelijkheden om theologie te studeren aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Er zijn opleidingen voor hen die geroepen zijn om priester te worden (voltijdsopleiding) en voor hen die als diaken of catechist in de parochie aan het werk willen (opleiding in deeltijd). Ook voor degenen die zich op systematische en wetenschappelijke wijze in het geloof wil verdiepen, is het mogelijk om aan het Sint-Janscentrum te studeren.

Ben je hoger opgeleid en wil je je oriënteren wat je kunt met een studie Theologie? Kom zaterdagochtend dan naar Den Bosch, luister naar het aanbod het Sint-Janscentrum en maak kennis met het eigen karakter van een diocesaan opleidingshuis.

Programma Open Dag
09.00 uur
Ochtendgebed en Eucharistieviering
In de kapel, samen met studenten die deze dag in huis zijn voor colleges

10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
Gelegenheid voor ontmoeting, in de serre en aansluitend gaan we naar de aula

10.15 uur
Welkom door Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis van het bisdom van ’s-Hertogenbosch dat onderdak biedt aan het Seminarie (priesteropleiding) en het Sint-Bonifatiusinstituut (diaken- en catechistenopleiding)

‘Een bovenzaal met openslaande deuren’ door Ellen Kleinpenning, opleidingscoördinator
Over de verschillende opleidingen en (les)programma’s: priester-, diaken- en catechistenopleiding, alsook de opleiding godsdienstwetenschappen;
Over de herziene basiscursus theologie: traject van voorbereiding op de opleidingen voor wie een studie aan het Sint-Janscentrum serieus overweegt.

Over de stage voor studenten van de priester-, diaken en catechistenopleiding, door Rein  Schravendeel stagebegeleider Sint-Janscentrum,
De stage vormt een wezenlijk onderdeel van de pastorale vorming in de opleiding tot priester- diaken of catechist; is gericht op het missionair kerk-zijn… op het versterken van de ‘bovenzaal met openslaande deuren’.

11.30 uur
Gelegenheid voor vragen en gesprek
Plenair, in groepen of individueel

12.00 uur Tot ziens!

Aanmelden:

Wie deel wil nemen aan het programma mag zich aanmelden, maar dat is niet nodig: kom gewoon binnen. 

Adres: Papenhulst 4, 5211 LC, Den Bosch


Bericht van het Sint-Janscentrum:

Er zijn meer nieuwe studenten welkom. Vast en zeker zijn er in uw parochie mensen geïnteresseerd; zijn er mannen en vrouwen die geroepen en gemotiveerd zijn om in de Kerk aan het werk te gaan. Mensen die hun talenten en enthousiasme willen inzetten, alsook hun tijd en doorzettingsvermogen om -gedurende meerdere jaren- hun kennis en inzicht te vergroten. 

Ter informatie bij de folders: behalve het Sint-Janscentrum wordt ook het Sint-Bonifatiusinstituut genoemd. In 1987 werd het Sint-Janscentrum als seminarie geopend, daar kwam spoedig de diakenopleiding bij en vanaf begin jaren ’90 ook de lekenvorming (het diocesaan vormingscentrum). In 2018 werd – om de diakenopleiding en de lekenopleiding sterker neer te zetten, alsook de oproep om meer Missionair Kerk te zijn kracht bij te zetten – een samenwerkingsverband aangegaan met het Sint-Bonifatiusinstituut van bisdom Haarlem-Amsterdam (dat een affiliatie heeft met de pauselijke Universiteit van Lateranen).

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel