Roepingenpastoraat

Onze aandacht als parochie gaat niet alleen uit naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan. We willen ook aandacht schenken aan mannen en vrouwen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, al dan niet verbonden aan een klooster of een andere religieuze weg van leven. Wanneer u hierover van gedachten wilt wisselen dan kan dat door met een van onze pastores van het pastoraal team contact op te nemen. Je kunt je ook enigszins oriënteren met behulp van de website www.enovice.nl

Wanneer je erover denkt om priester, diaken of parochie assistent(e) te willen worden kun je ook met een van de pastores contact opnemen. Zij zullen je dan wellicht doorverwijzen naar het Sint Janscentrum (opleidingscentrum van het Bisdom ’s-Hertogenbosch) of naar een van de Theologische faculteiten verbonden aan een van de universiteiten van ons land. Binnen dit werkveld gaat ook onze aandacht uit naar mensen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, en naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan; kortom het roepingenpastoraat en het sacrament van het huwelijk. Op de website kunt u een en ander lezen.


Bericht van het Sint-Janscentrum:

Maandenlang waren de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor studenten en groepen van buiten. Het onderwijs van het Sint-Bonifatiusinstituut ging weliswaar online door, maar het was stil met alleen de seminariegemeenschap in huis. Ik ben als rector dan ook verheugd dat de deuren van het Sint-Janscentrum voorzichtig weer open kunnen voor onderwijsactiviteiten en andere bijeenkomsten. Allereerst gebeurt dit om geïnteresseerden in de diocesane opleidingen te ontvangen. En: we hopen dat jij een van die geïnteresseerden bent!

Neem zaterdag 22 mei een paar uurtjes de tijd om te komen kijken en te luisteren, na te denken, vragen en indrukken te delen met anderen, een keuze te maken, een stap te zetten. Er is ruim gelegenheid om kennis te maken met het opleidingshuis en de leiding, geïnformeerd te worden over de studie en het studieprogramma voor komend jaar.
De indeling van de ochtend zal als volgt zijn:

Vanaf
09.00 uur    Ontvangst … en voor wie zin heeft, is er al een kop koffie of thee
09.30 uur    Gezongen Lauden in de kapel van het Sint-Janscentrum Koffie- en theeontmoeting
10.00 uur     Woord van welkom, door rector Norbert Swagemakers
Mgr. Gerard de Korte over toekomst voor de parochies als katholieken hun verantwoordelijkheid nemen
10.30 uur     Inleiding over inhoud van de studie Theologie / Godsdienstwetenschappen, door studierector Jan van Reeth
11.00 uur      Praktische zaken over het studieprogramma in het studiejaar 2021-2022, door opleidingscoördinator Ellen Kleinpenning
Circa
11.30 uur      Gelegenheid tot het stellen van vragen, in gesprek te gaan, studenten te ontmoeten, afspraken te maken, aan te melden …..
12.00 uur     Tot ziens!

Omdat we nog aan coronaregels gebonden zijn, is het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan door een emailbericht te sturen naar: aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van Open Huis. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Norbert Swagemakers,
rector Sint-Janscentrum

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel