Roepingenpastoraat

Onze aandacht als parochie gaat niet alleen uit naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan. We willen ook aandacht schenken aan mannen en vrouwen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, al dan niet verbonden aan een klooster of een andere religieuze weg van leven. Wanneer u hierover van gedachten wilt wisselen dan kan dat door met een van onze pastores van het pastoraal team contact op te nemen. Je kunt je ook enigszins oriënteren met behulp van de website www.enovice.nl

Wanneer je erover denkt om priester, diaken of parochie assistent(e) te willen worden kun je ook met een van de pastores contact opnemen. Zij zullen je dan wellicht doorverwijzen naar het Sint Janscentrum (opleidingscentrum van het Bisdom ’s-Hertogenbosch) of naar een van de Theologische faculteiten verbonden aan een van de universiteiten van ons land. Binnen dit werkveld gaat ook onze aandacht uit naar mensen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, en naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan; kortom het roepingenpastoraat en het sacrament van het huwelijk. Op de website kunt u een en ander lezen.Bericht van het Sint-Janscentrum:

Er zijn meer nieuwe studenten welkom. Vast en zeker zijn er in uw parochie mensen geïnteresseerd; zijn er mannen en vrouwen die geroepen en gemotiveerd zijn om in de Kerk aan het werk te gaan. Mensen die hun talenten en enthousiasme willen inzetten, alsook hun tijd en doorzettingsvermogen om -gedurende meerdere jaren- hun kennis en inzicht te vergroten. 

Tijdens de open dag van het Sint-Janscentrum, bent u geïnformeerd over de verschillende opleidingen
-zowel de priesteropleiding, diaken- en catechistenopleiding als de opleiding godsdienstwetenschappen-
maar ook de herziene Basiscursus Theologie werd gepresenteerd.

Deze cursus kan geïnteresseerden helpen om
– te ontdekken of een studie aan het Sint-Janscentrum iets voor hem of haar is;
– (weer) te wennen aan het studeren en maken van schriftelijke opdrachten;
– een gewenste basiskennis van de filosofie en de katholieke leer te vergaren.

De cursus bestaat uit drie (los van elkaar te volgen) modules:
– kennismaking met de christelijke theologie;
– inleiding in de filosofie;
– wegwijs in de catechismus van de katholieke Kerk.


 De cursus vormt een toeleiding voor de opleidingen van het Sint-Janscentrum;
(nieuwe/toekomstige) studenten zullen er vanaf het begin van hun opleiding profijt van hebben.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel