Roepingenpastoraat

Onze aandacht als parochie gaat niet alleen uit naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan. We willen ook aandacht schenken aan mannen en vrouwen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, al dan niet verbonden aan een klooster of een andere religieuze weg van leven. Wanneer u hierover van gedachten wilt wisselen dan kan dat door met een van onze pastores van het pastoraal team contact op te nemen. Je kunt je ook enigszins oriënteren met behulp van de website www.enovice.nl

Wanneer je erover denkt om priester, diaken of parochie assistent(e) te willen worden kun je ook met een van de pastores contact opnemen. Zij zullen je dan wellicht doorverwijzen naar het Sint Janscentrum (opleidingscentrum van het Bisdom ’s-Hertogenbosch) of naar een van de Theologische faculteiten verbonden aan een van de universiteiten van ons land. Binnen dit werkveld gaat ook onze aandacht uit naar mensen die zoekende zijn hun leven op een of andere manier als religieus in te vullen, en naar hen die kerkelijk willen gaan trouwen en als gehuwden door het leven wensen te gaan; kortom het roepingenpastoraat en het sacrament van het huwelijk. Op de website kunt u een en ander lezen.


Bericht van het Sint-Janscentrum:

De Open Dagen van het Sint-Janscentrum zijn geweest: 12 maart online en 22 mei op het Sint-Janscentrum. Er is interesse getoond voor zowel de priester- en diakenopleiding als voor de catechistenopleiding en de opleiding Godsdienstwetenschappen. De eerste nieuwe studenten hebben zich ook al aangemeld.

Er zijn meer nieuwe studenten welkom. Vast en zeker zijn er in uw parochie mensen geïnteresseerd; zijn er mannen en vrouwen die geroepen en gemotiveerd zijn om in de Kerk aan het werk te gaan. Mensen die hun talenten en enthousiasme willen inzetten, alsook hun tijd en doorzettingsvermogen om -gedurende meerdere jaren- hun kennis en inzicht te vergroten. 

Ter informatie bij de folders: behalve het Sint-Janscentrum wordt ook het Sint-Bonifatiusinstituut genoemd. In 1987 werd het Sint-Janscentrum als seminarie geopend, daar kwam spoedig de diakenopleiding bij en vanaf begin jaren ’90 ook de lekenvorming (het diocesaan vormingscentrum). In 2018 werd – om de diakenopleiding en de lekenopleiding sterker neer te zetten, alsook de oproep om meer Missionair Kerk te zijn kracht bij te zetten – een samenwerkingsverband aangegaan met het Sint-Bonifatiusinstituut van bisdom Haarlem-Amsterdam (dat een affiliatie heeft met de pauselijke Universiteit van Lateranen).

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel