Rondje rond de begraafplaats en Kerk

Het kan bezoekers aan kerk en begraafplaats in Eersel niet zijn ontgaan dat tijdens werkzaamheden aan het Carquefouplein ook diverse werkzaamheden op en rond de begraafplaats in uitvoering zijn genomen.

De redenen hiervan waren dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen het kerkbestuur en de gemeente, betreffende verkoop van een perceelgrond wat eigendom was van de parochie.

Door de aankoop van het perceel kan de gemeente een gescheiden rioolstelsel realiseren met overstort (wadi) vanaf het Carquefouplein via de Kerkstraat over het aangekochte perceel en deze laten uitmonden op de achtergelegen waterloop de Run.

Het kerkbestuur is hiermede akkoord gegaan met als voorwaarde, dat op de nieuwe ontstane  perceelsgrens langs de begraafplaats een bijpassend hekwerk zou worden geplaatst, waarvan het plaatsen inmiddels is opgestart. Tevens is er ook een dubbelpoort geplaatst voor vrachtverkeer om afval te kunnen afvoeren en onderhoud te plegen op de begraafplaats.

Om ook voetgangers de mogelijkheid te geven om via de achterzijde de begraafplaats te bereiken is een looppoort aangebracht, die velen bezoekers al hebben weten te vinden.

Verder heeft het afval depot achter deze poorten een mooie metamorfose gekregen door het gehele  terrein van klinker bestrating te voorzien, die vrijgekomen waren van het Carquefouplein.

Het uitgangspunt van de gemeente was al vanaf het begin om het Carquefouplein en Kerkplein overlopend te voorzien van dezelfde bestrating waardoor het samen een geheel gaat vormen.

Ook de houten overhellende schutting die als afscheiding diende tussen begraafplaats en pastorietuin is verwijderd en vervangen door een nieuw hekwerk.

Tegen het hekwerk is ook een watertapkraan aangebracht met een kleine overkapping voor het opbergen van tuingereedschap wat door de bezoekers aan de begraafplaats gebruikt kan worden.

Wel leuk om te vermelden dat de eiken knielbankjes die gedeeltelijk uit de kerkbanken zijn verdwenen gebruikt zijn voor het afdakje en daardoor een tweede bestemming hebben gekregen. Dit als slot van een rondje rond de begraafplaats en kerk.

Frans Rombouts, portefeuillehouder Vastgoed

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel