Pastorale secretariële ondersteuning

Susanne van den Heuvel is verantwoordelijk voor:

  • Het notuleren van pastorale vergaderingen
  • Het presenteren van pastorale aangelegenheden zoals bijvoorbeeld het beleidsplan.
  • Het meedenken in pastorale vraagstukken
  • Het formuleren van praktische oplossingen
  • Het mede verzamelen en uniformeren van pastorale processen 

Voor alle overige secretariële werkzaamheden kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat onder leiding van Monique Timmermans.

Alle in- en uitgaande post gaat altijd via het parochiesecretariaat

 

Contact
Secretariële ondersteuning

Susanne van den Heuvel


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel