Pastorale Secretariële ondersteuning

Susanne van den Heuvel is verantwoordelijk voor:

Het notuleren van pastorale vergaderingen
Het presenteren van pastorale aangelegenheden zoals bijvoorbeeld het beleidsplan.
Het meedenken in pastorale vraagstukken
Het formuleren van praktische oplossingen
Het mede verzamelen en uniformeren van pastorale processen

Voor alle overige secretariële werkzaamheden kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat.
Alle in- en uitgaande post gaat altijd via het parochiesecretariaat.

Contact Secretariële ondersteuning

Susanne van den Heuvel


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel