Pastoraal secretarieel medewerkster

Gezien de huidige ontwikkelingen, zowel op organisatorisch als pastoraal gebied, heeft het pastoraal team per 01 november 2020 een eigen secretariële ondersteuning.

Dit betekent in concreto dat er een bestuurlijk en pastoraal secretariaat bestaat met dien verstande dat er altijd sprake zal zijn van een samenwerking en dat alle activiteiten zullen plaatsvinden vanuit hét centrale punt, zijnde het centraal parochiesecretariaat.

Het parochiesecretariaat legt de verbinding tussen het pastoraal en bestuurlijk team.

De werkzaamheden van de Pastoraal secretarieel medewerkster zullen bestaan uit:

  • Het notuleren en uitwerken van pastorale vergaderingen
  • Het presenteren van pastorale aangelegenheden zoals onder andere het pastorale beleidsplan
  • Het meedenken in pastorale vraagstukken
  • Het formuleren van praktische oplossingen met betrekking tot pastorale activiteiten
  • Het mede concipiëren, verzamelen en uniformeren van pastorale processen
  • Het beheren en uitvoeren van pastorale protocollen betreffende de pastorale werkgroepen
  • Coordinatie van de 1e H.Communie, H.Vormsel, Doop en andere pastorale werkzaamheden
  • Uitwerking evaluatie pastorale rondgang en de vertaling daarvan in actiepunten

 


Contact
Pastoraal secretarieel medewerkster

Mevrouw
Susanne van den Heuvel

0497-512235 / 06-39241669 

Aanwezig op het parochiesecretariaat op donderdag van 08.00 tot 13.00 uur. 

Bereikbaar tijdens kantoortijden
(u kunt bij geen gehoor de voicemail inspreken, dan wordt er z.s.m. contact met u opgenomen)

E-mail adres:
pastoraal@parochieeersel.nl

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel