Bijzondere St.Luciaviering in Steensel

Op zondag 10 december jl. was het druk in en rond de voormalige kerk te Steensel. Het feest van de H.Lucia werd gevierd. Ondanks dat de kerk officieel gesloten is, opende zij nog één keer haar deuren om iedereen warm welkom te heten voor de feestelijke  naamdag van haar patrones, St. Lucia. Het Luciagilde zat er in vol ornaat samen met de burgemeester en zijn echtgenote. Ook waren heel wat Steenselnaren gekomen om deze bijzondere, laatste viering in hun kerk te mogen meemaken. Het koor uit Duizel luisterde de mis op bijgestaan door organist Treske Bruning.

Voorganger pastoor van Lamoen benadrukte dat de H. Lucia staat voor alles wat licht brengt en hoop. Iets wat we in deze donkere tijden goed kunnen gebruiken. Net als het kind in de kribbe ons wil richten op de toekomst en op de hoop dat die goed mag zijn, vertegenwoordigt ook Lucia deze boodschap.  Wij hebben allemaal de hoop dat we over een tijd hier in dit gebouw weer samen kunnen komen. Het ziet er dan wel anders uit, maar als gemeenschap kunnen we hier in de nabije toekomst samen veel voor elkaar betekenen.

Heel toepasselijk scheen de zon de kerk in en die bleef schijnen toen het gilde en alle anderen zich opstelden op het kerkplein. Daar stond de kerststal klaar met de deuren nog gesloten. Aan de burgemeester de eer om die samen met pastoor van Lamoen te openen. Natuurlijk werd er vervolgens door gildeleden gevendeld en de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd afgelegd.

In een vrolijke optocht trok iedereen achter de trommels van het gilde aan naar hotel Steensel om daar te genieten van koffie of thee en van gezellige ‘naopraot’. 

Het was fijn dat het Gilde in goede samenwerking met de gemeente en een aantal vrijwilligers deze viering mogelijk hebben gemaakt.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel