Sint Maarten

Blijkbaar is ridder Martinus het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan – in de hofkapel in Tours vaak verteld – niet ontgaan. Het verhaal gaat dat hij het handen en voeten heeft gegeven, en dat hij daardoor in de geschiedenis bekend is geworden als Sint Maarten. Zijn feestdag wordt in Nederland op veel plekken gevierd op 11 november, terwijl dan in het zuiden het startsein wordt gegeven voor carnaval. Op de middag en avond tevoren – ’n beetje ’n Samen Willibrordusdag – hebben wij Sint Maarten gevierd binnen onze gemeente en parochie. Bij gelegenheid van het jubileum van het Kempenmuseum organiseerden hun vrijwilligers een Sint Maartensoptocht. Wij als parochie hebben ons daarbij aangesloten. Met succes; wellicht het begin van ’n nieuwe traditie (in ere hersteld!). Aan het eind van de middag verzamelden zich ruim 40 kinderen met hun ouders bij het museum. Met verpakkingsmateriaal werden lampions gemaakt en versierd. Uiteraard werd even het verhaal verteld over Martinus: “gezeten op zijn paard zag hij een oude bedelaar, verkleumd van de kou langs de weg zitten. Maarten scheurde zijn mantel in tweeën en bracht zo warmte in de kou, licht in het duister van die man.” Vervolgens gingen de kinderen en hun ouders in optocht naar de Eerselse kerk, met Sint Maarten boven op het paard, de bedelaar mee in de stoet en een trommelaar voorop. Het was inmiddels donker en vrieskou. Eenmaal aangekomen bij de poort van de kerk vertelde pastor Gust Jansen, diaken het verhaal over diezelfde bedelaar, die ging doen wat hem was overkomen: op zoek naar de ridder – om hem nog eens te bedanken – kwam hij telkens kinderen en oudere mensen in het dorp tegen die vergingen van de kou; telkens opnieuw scheurde hij zijn deel van de gekregen mantel in tweeën en vond uiteindelijk Martinus. ’n Prachtig verhaal dus over licht brengen in het donker, warmte in de kou én over delen. Alle kinderen – en hun ouders en andere belangstellenden die waren toegestroomd – kregen (door vrijwilligers van de parochie verzorgd)  warme chocomel en mochten ieder met elkaar ’n eierkoek delen…. Groot en klein snapten waarom

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel