Tarieven

Deze tarievenlijst geldt uitsluitend voor 2019. In het kader van het fusietraject is de afspraak gemaakt dat in 2020 alle tarieven voor alle kerkdorpen gelijk zullen zijn, volgens de richtlijnen van het Bisdom. Dit kan voor 2019 betekenen dat er minimale onderlinge verschillen voor aangeboden diensten aanwezig kunnen zijn.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel