Op 02 december 2021 is de notariële akte getransporteerd met betrekking tot de verkoop van de kerk in Duizel

De heer J. Thomas – gevolmachtigd vice-voorzitter

De heer W. Van der Leegte

De heer H. Castelijns – secretaris

De heer R. Theunissen – notaris

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel