Vormsel schooljaar 2022-2023, doe jij ook mee?

Het schooljaar is alweer aardig op dreef. Na dit schooljaar ga je de basisschool verlaten. Je komt meer op eigen benen te staan. Daar wil de kerk ook bij zijn, ze wil jou helpen waar ze maar kan. De kerk is niet alleen een gebouw van steen, maar de kerk is veel meer een groep mensen die samen werken en proberen er een mooie samenleving van te maken, zoals Jezus heeft laten zien. Daar hebben we elkaar voor nodig, dus ook jou!

Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, wat de betekenis van het Vormsel is, op welke manier de voorbereiding verloopt, bespreken we op de eerste gezamenlijke informatieavond waarvoor we jou samen met je ouder(s)/verzorger(s) graag uitnodigen.

Dit jaar vindt deze avond plaats op:

Woensdag 9 november 2022 om 19:00 uur in de St. Willibrorduskerk in Eersel.

Na afloop van deze avond kies je of je gevormd wilt worden.

Dus ook als je nog niet helemaal zeker weet of je je Vormsel wilt gaan doen, ben je van harte welkom op deze avond.

Praat er maar eens met je ouder(s)/verzorger(s) over! 

Opgeven voor het Vormsel doe je vóór zondag 13 november 2022 via onze website www.samenwillibrordus.nl/vormsel.

Op de rechterzijde van de pagina staat een link: “Aanmelden Vormsel”. Als je hier op klikt kom je bij het aanmeldformulier.

De Vormselwerkgroep vertegenwoordigt onze zes kerkdorpen van de Parochie Sint Willibrordus. Wij zijn een gastvrije R.K. Parochie, zoals onze werknaam Samen Willibrordus ook aangeeft. We vinden het fijn als jij daar onderdeel van uit wilt maken en hopen je te mogen ontmoeten op woensdag 9 november 2022.

Hartelijke groeten,

De Vormselwerkgroep en Pastoor van Lamoen


Uitnodiging eerste H. Communie voor:

leerlingen van de groepen 4 en 5 uit Eersel, Duizel en Steensel.

Toen jullie kind nog heel klein was, hebben jullie het misschien laten dopen. Dit deden jullie omdat je het fijn vindt dat jullie kind bij de kerk en bij Jezus hoort. Dit was een eerste stap. De tweede stap is de Communie. En er is later ook nog een derde stap; het Vormsel.

De eerste Communie is een jaarlijks hoogtepunt in het parochieleven en is voor kinderen en ouders een groot feest. Niet alleen vanwege alle aandacht en cadeautjes, maar vooral omdat de communicanten voor het eerst volledig de Heilige Eucharistie mogen meevieren; mee mogen doen aan de Maaltijd van Jezus.

De Eucharistie wordt gevierd als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de Eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.

Wat deed Jezus dan?

Jezus bracht mensen bij elkaar. Hij kon heel mooi verhalen vertellen. Hij liet zien dat God heel veel van de mensen houdt. Hij had aandacht voor armen en zieken en iedereen was even belangrijk voor hem. Ook leerde hij de mensen elkaar te vergeven. Zijn boodschap was: ‘Houd van God en houd van de mensen, net zoals je van jezelf houdt’. Als je dit een goede manier van leven vindt en ook mee wilt doen, dan sluit je je aan bij de vrienden-van-Jezus-club. Door de Communie te doen, gaan ook jullie kinderen deelnemen. Wij nodigen ieder graag daartoe uit.

Aanmelden en dan?

Als jullie kiezen voor de Communie, houd dan rekening met het volgende:

– Jullie worden gevraagd om mee te helpen.
– Er zijn 8-10 kindermiddagen.
– Jullie zullen ook thuis regelmatig aan het project werken samen met jullie kind.
– Aan het project zijn enkele vieringen verbonden waarbij we jullie verwachten.
– De communicanten leren het kruisteken en het (vernieuwde) Onze Vader.
– Samen gaan jullie lezen in de Kinderbijbel, behorende bij het project.
– De voorbereiding vindt plaats in de tweede helft van het schooljaar.

Hoe kan ik aanmelden?

Je kunt je vóór 1 december opgeven via onze website www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie. Op de rechterzijde van de pagina staat een link: ‘Aanmelden Communie’. Als je hier op klikt kom je bij het aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u van de werkgroep aanvullende informatie.

Groeten van de werkgroep Eerste Communie en Pastoor van Lamoen

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel