Uitnodiging voor de oecumenische Bijbelgroep

Bijbelgroep: Kom op gesprek over de Bijbel!

Dit najaar zijn we vanuit het Eerselse oecumenische overleg van de Sint Willibrordusparochie en de protestantse kerk gestart met een nieuwe Bijbelgroep. De leiding is in handen van Monique ten Brinke en ds. Matthijs de Vries.

De bijbelgroep is een initiatief om samen met anderen in de Bijbel te lezen, naar elkaar te luisteren, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De levensverhalen uit de Bijbel blijven immers actueel en het is interessant om met elkaar de vertaalslag naar de tijd van nu te maken. De verhalen van toen komen dan opnieuw tot leven.

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en het was een mooie en interessante avond.  

Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom, ongeacht gezindheid of achtergrond, ook als u nog niet veel van de Bijbel weet. U hoeft ook niet verplicht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, de keuze is aan u.

Voor het seizoen 2022/2023 staat de Elisa-cyclus uit het boek 2 Koningen op het programma.

De data van de bijbelgroep-bijeenkomsten zijn op de woensdagavonden van:
30 november 2022,
01 februari 2023,
01 maart 2023,
31 mei 2023.

Let op! De aanvangstijd is gewijzigd: van 19:30 uur tot 21.30 uur, in ‘De Klepel’, het zaaltje bij de Protestantse Kerk te Eersel.
Adres:  Markt 38, via de achteringang via het hek op de hoek van de Postakkers.

Meer informatie:

Monique ten Brinke, tel. 06-22836646; e-mail: monicammtenbrinkevanhoof@gmail.com
Matthijs de Vries, tel. 06-26246028; e-mail: m.g.devries73@outlook.com

Tot ziens!

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel