Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk bij de uitvaart in onze parochie?

Mag er eigen muziek gedraaid worden bij de uitvaart?
Kunnen er ook eigen teksten toegevoegd worden?
Mogen we zelf ook voorlezen?

Dit zijn enkele van de vele vragen die wij krijgen rondom de uitvaart.

Om een antwoord te formuleren op al deze vragen… en nog vele anderen, heeft het pastoraal team in nauwe samenwerking met het kerkbestuur een uitvaartprotocol geformuleerd. Daarin staan, hopen wij, alle antwoorden op uw vragen.

U vindt deze onder het kopje “Pastoraal” of klik hier 

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel