Update woensdag 14 oktober 2020

Beste parochianen,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk.

Nu de tweede coronagolf steeds groter wordt, heeft de overheid dinsdagavond nieuwe (strengere) maatregelen afgekondigd. Wij moeten ons sociaal leven op basis van deze nieuwe ontwikkelingen verder beperken. Het is ook ónze plicht, als Bestuur en Pastoraal Team, onze gelovigen te beschermen door het kerkelijke leven in te perken ter bescherming van de volksgezondheid.

Dit houdt het volgende in:

  • Met ingang van donderdag 15 oktober tot en met maandag 02 november sluiten onze kerken. Dit betekent géén weekendvieringen en woord- en gebedsdiensten.
  • De activiteiten rond Allerzielen worden afgelast.
  • Het Heilig Vormsel dat gepland stond voor 17 oktober 2020 zal geen doorgang vinden.
  • Uitvaarten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 personen waarbij vooraf registratie via de uitvaartondernemer noodzakelijk is. Tevens het dringende advies om mondkapjes te dragen vooruitlopend op een wettelijke verplichting.
  • De kerken in Eersel en Steensel blijven toegankelijk voor het aansteken van een kaarsje.

Wij begrijpen dat deze beslissingen ingrijpend zijn maar in deze huidige situatie moeten eigen meningen worden opgeschort en pijnlijke keuzes gemaakt worden in het belang van ons allemaal!

Namens het Bestuur en het Pastoraal Team R.K. Parochie Sint Willibrordus

 

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel