Vastenactie doet mee aan de Goede Doelenweek met het project Nieuw Licht voor oogpatiënten op West-Timor

Vastenactie heeft naast centrale projecten ook de mogelijkheid om een eigen project in te brengen dat dan door Vastenactie wordt ondersteund. Dit jaar hebben we in onze parochie gekozen voor zo’n eigen project. Dan doen we samen met de parochie St. Odulphus van Brabant in Best, Oirschot en de Beerzen. Het is een project van de Stichting Harapan uit Best die al vele jaren actief is in Indonesië.

Stichting Harapan

Harapan betekent “Hoop”. De Stichting richt zich met name op het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme families in Indonesië door het opzetten van kleinschalige projecten, altijd in samenwerking met locale hulpinstanties.

Speerpunten van de Stichting zijn de steun aan de revalidatiecentra Harapan Jaya op Sumatra, Caritas Dorkas op Nias, Hidup Baru op West-Timor en het weeshuis Pius IX op Sumatra.  Genoemde centra zijn opgezet en worden gerund door de zusters Franciscanessen FCJM. In deze centra worden onder meer weeskinderen, kinderen met brandwonden en mensen met een lichamelijke beperking opgevangen en behandeld.

Project Nieuw Licht op West-Timor

Wat is er aan de hand?

West-Timor kenmerkt zich door een gebrekkige gezondheidszorg. Er heerst grote armoede en mensen kunnen de zorg gewoonweg niet betalen. De gezondheidsproblemen worden ook veroorzaakt door slechte hygiënische omstandigheden en gevaarlijke werkomstandigheden op het veld. Mensen koken op houtvuren in huis, veel afval en chemicaliën worden verbrand. De vervuilde rook veroorzaakt veel oogirritaties en mede als gevolg van de eenzijdige voeding komt ook staar heel veel voor. Omdat doktersbezoek voor veel mensen te duur is, worden de oogziekten niet behandeld en worden mensen onnodig blind.

Wat wil de Stichting Harapan bereiken?

De Stichting ondersteunt sinds een aantal jaren het project “Nieuw Licht” dat door de zusters Franciscanessen FCJM op West-Timor is opgestart en dat zich richt op het voorkomen en behandelen van oogziekten zoals staar, glaucoom en rode ogen.

Wat wordt er concreet gedaan?

De zusters bezoeken bewoners in de dorpen en geven voorlichting over hygiëne en de gezondheidsrisico’s van het verbranden van het afval en chemicaliën. Dankzij de steun van de Stichting kunnen de zusters meer mensen met oogproblemen helpen, met een staaroperatie, met andere behandelingen , met medicijnen en oogdruppels.

Wat kunt u doen?

U kunt dit project van de Stichting Harapan ondersteunen door tijdens de collecte van de Goede Doelenweek die gehouden wordt in de week van 8 april tot en met 13 april a.s. op het collecteformulier de Vastenactie aan te kruisen met vermelding van het bedrag dat u hieraan wilt besteden. Uw steun gaat dan rechtstreeks naar het project Nieuw Licht op West-Timor.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks een gift te doen aan Vastenactie op het bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie te Den Haag. Als u uw overschrijving doet onder vermelding van nr. 402450 dan komt uw gift ook direct terecht bij het project Nieuw Licht.

Goed om te weten is nog, dat de landelijke organisatie van Vastenactie uw gift aan het project van Stichting Harapan met 50% verhoogt!

Toelichting op het project in de vieringen van het weekend van 16 en 17 maart a.s.

 Tijdens de misvieringen van zaterdag 16 maart a.s. om 19.00 uur in de kerk van Wintelre en van zondag 17 maart a.s. om 9.30 uur in de kerk van Eersel zal de heer Jos van der Heijden, mede-oprichter van de Stichting Harapan een toelichting geven op het project.

Namens de MOV groep van onze parochie

Toon van de Ven
Tel.nr. 06-83321700

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel