Vastgoed

Algemene informatie

Taken van de Portefeuillehouder Vastgoed

  • Het zorgdragen voor het onderhoud en beheer van vastgoed zoals kerken, pastorieën en terreinen van de parochie.
  • Aanspreekpunt voor bedrijven die onderhoudswerkzaamheden verrichten, voor zover deze niet aangestuurd worden door een adviseur van het bouwbureau
  • Voorstellen voorbereiden tot verbetering of vernieuwing van parochiële gebouwen en het adviseren aan het bestuur op het gebied van het onderhoudsbeleid
  • Het aansturen van onderhoudswerkgroepen die kleine interne en externe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
  • Verantwoordelijk voor projectmatig geplande onderhouds- c.q. restauratiewerkzaamheden en overige investeringsaanschaffingen ten laste van de voorziening groot onderhoud
  • Overleg met bouwbureau van het bisdom.
  • Overleg met monumentenwacht en monumentenzorg in samenspraak met het bouwbureau.
  • Bewaken en onderhouden cultureel erfgoed in de gebouwen.
Contact
Portefeuillehouder

Frans Rombouts


Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel