Vastgoed

Algemene informatie

Taken van de Portefeuillehouder Vastgoed

 • Het zorgdragen voor het onderhoud en beheer van vastgoed zoals kerken, pastorieën en terreinen van de parochie om daarmee een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen.
 • Het uitvoeren van een (meerjaren)onderhoudsplan(nen)
 • Aanspreekpunt voor bedrijven die onderhoudswerkzaamheden verrichten, voor zover deze niet aangestuurd worden door een adviseur van het bouwbureau
 • Voorstellen voorbereiden tot verbetering of vernieuwing van parochiële gebouwen en het adviseren aan het bestuur op het gebied van het onderhoudsbeleid
 • Het aansturen van onderhoudswerkgroepen die kleine interne en externe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
 • Verantwoordelijk voor projectmatig geplande onderhouds- c.q. restauratiewerkzaamheden en overige investeringsaanschaffingen ten laste van de voorziening groot onderhoud
 • Het ontwikkelen van een gebouwenbeleid voor de nabije toekomst.
 • Overleg met bouwbureau van het bisdom.
 • Overleg met monumentenwacht en monumentenzorg in samenspraak met het bouwbureau.
 • Bewaken en onderhouden cultureel erfgoed in de gebouwen.
 • Opstellen van begrotingen voor onderhoud van gebouwen/terreinen en eventuele verbouw.
 • Verzekeringen
Contact
Portefeuillehouder

Frans Rombouts


Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel