Vastgoed

Algemene informatie

Taken van de Portefeuillehouder Vastgoed

 • Het zorgdragen voor het onderhoud en beheer van vastgoed zoals kerken, pastorieën en terreinen van de parochie om daarmee een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen.
 • Het uitvoeren van een (meerjaren)onderhoudsplan(nen)
 • Aanspreekpunt voor bedrijven die onderhoudswerkzaamheden verrichten, voor zover deze niet aangestuurd worden door een adviseur van het bouwbureau
 • Voorstellen voorbereiden tot verbetering of vernieuwing van parochiële gebouwen en het adviseren aan het bestuur op het gebied van het onderhoudsbeleid
 • Het aansturen van onderhoudswerkgroepen die kleine interne en externe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
 • Verantwoordelijk voor projectmatig geplande onderhouds- c.q. restauratiewerkzaamheden en overige investeringsaanschaffingen ten laste van de voorziening groot onderhoud
 • Het ontwikkelen van een gebouwenbeleid voor de nabije toekomst.
 • Overleg met bouwbureau van het bisdom.
 • Overleg met monumentenwacht en monumentenzorg in samenspraak met het bouwbureau.
 • Bewaken en onderhouden cultureel erfgoed in de gebouwen.
 • Opstellen van begrotingen voor onderhoud van gebouwen/terreinen en eventuele verbouw.
 • Verzekeringen

Contact
Portefeuillehouder

Frans Rombouts


Actueel

Graag stel ik mij voor op deze geheel vernieuwde website. Voor vele lezers ben ik geen nieuw gezicht, daar ik al vanaf 2014 bestuurslid ben van de gefuseerde en nieuwe parochie St. Willibrordus als portefeuillehouder beheer vastgoed. Om daar een goed beeld te krijgen heb ik destijds een kennismakingsrondje gemaakt door alle zes de kerkdorpen. Ik heb vooral gesproken met diegenen die zich verantwoordelijk voelden voor het behoud van hun gebouwen zoals kerken, kapellen en pastorieën. 

Wat mij opviel is dat er met veel enthousiasme over de gebouwen wordt gesproken, zelfs met enige trots. Nu we ruim vier jaar verder zijn, is dat zeker niet afgenomen, maar wel zijn bij allen de zorgen voor de nabije toekomst toegenomen. En terecht, dat mag gezegd worden. De secularisatie in de maatschappij is daar zeker debet aan.

Wat mij vooral steun geeft bij mijn werkzaamheden is, dat er unaniem begrip is bij alle veranderingen die er al zijn, en voor welke de komende jaren op ons afkomen. Als we door noodzaak gedwongen worden het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken, ligt de uitdaging erin een bestemming te vinden met behoud van het gebouw. Het zeer positief meedenken om een goed alternatief te vinden voor onze gebouwen is er bij velen.

Op deze manier is het goed en ontspannen werken voor de parochie, met alle vrijwilligers en met de aanwinst van zeer actieve bestuursleden, waarmee in goed overleg besluiten worden genomen, in het belang van een goed functionerende parochie .

Dat mag men oprecht noemen: "SAMEN WILLIBRORDUS"

 

Frans Rombouts

November 2018

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel