PASEN 2023

Beste parochianen,

We naderen het hoogfeest van Pasen. Het belangrijkste kerkelijke feest in rangorde van alle kerkelijke feesten gedurende het hele jaar.

Alle andere feesten en gebruiken ontlenen hun bestaan en betekenis aan het Paasfeest of zijn daaruit voortgekomen.
Met Pasen vieren we de Opstanding van Jezus uit dood en graf. Het Leven dat sterker is dan de dood. De Liefde die het kwaad heeft overwonnen.
God en mensen met elkaar verzoend.

Elk mensenleven kent zijn momenten van Goede Vrijdag en Pasen. Met Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden dat mensen kan treffen, maar ook het kwaad dat we elkaar aandoen.
Pasen betekent niet dat ineens alle lijden als sneeuw voor de zon is verdwenen, maar wel dat er een weg doorheen is.
Dat de kracht van het leven en van de liefde altijd uiteindelijk sterker zal blijken te zijn dan het lijden of het kwaad dat er aan voorafgaat.
Zoals uit elke winter een nieuwe lente geboren wordt.

Pasen is “doortocht”. De moed niet opgeven. Blijven geloven in het Licht dat sterker is dan de duisternis.
Het leven van Jezus is bij God in goede handen en wordt met Pasen aan ons terug gegeven als een appèl om ook zelf op te staan en het leven opnieuw ter hand te nemen.
Jezus heeft de dood overwonnen en zal ook in ons de dood overwinnen.
Gedurende veertig dagen verschijnt de Verrezen Heer aan zijn leerlingen om hen vervolgens met een Boodschap van hoop uit te zenden naar alle volken en werelddelen.

Niet bij de pakken blijven neerzitten in tijden van verdriet of tegenslag. Niet blijven stilstaan bij het betreurde graf, maar je toekeren naar het gewone leven, waar je ook degenen die van je zijn heengegaan opnieuw zult mogen ontmoeten en terugvinden.
Ruimte geven aan een nieuw begin, zoals ook de natuur in deze tijd een nieuw begin maakt.

Pasen is ook elkaar opnieuw tot leven laten komen. Mensen bevestigen in het goede en in de kracht van hun leven, omdat God van hen houdt.
Waar het nodig en mogelijk is door vergeving en begrip nieuwe wegen naar de toekomst scheppen.

Moge het in elk mensenleven Pasen worden. En mogen we die hoop ook delen met anderen. Met de mensen om ons heen.
Wij hopen dat u de gelegenheid zult vinden om Pasen met ons mee te vieren in één van de vieringen in onze Samen Willibrordusparochie.
Kijk voor de mogelijkheden naar de kerkberichten in de Hint of op de website van onze parochie: www.samenwillibrordus.nl.

Ook via livestream en op Kempen TV zullen weer diverse uitzendingen te volgen zijn met Pasen.
Dat we Pasen mogen vieren, niet alleen als een paar vrije dagen, maar ook als een hoopvol feest voor ons leven.

Gezegend Paasfeest…… Zalig Pasen !!

Pastoor C. van Lamoen.


Het Paasverhaal verteld door Reinout Krajenbrink.

Knutselen met Pasen voor jong en oud

Er zijn heel veel leuke websites om knutsel ideeën op te doen voor Pasen. Als het mooi weer is kan je natuurlijk lekker buiten paaseieren zoeken. Maar mocht het nou niet zo’n fijn weer zijn om buiten te spelen, klik dan eens op het plaatje hieronder. Ga je knutselspulletjes maar vast uit de kast halen. Veel plezier!

Livestream Paasvieringen vanuit Eersel

Palmzondag 02 april om 09.30 uur

Goede Vrijdag 07 april om 15.00 uur – Kruisweg 

Paaszaterdag 08 april om 19.00 uur – Paaswake

Zondag 1ste Paasdag 09 april om 09.30 uur

Maandag 2de Paasdag  10 april om 09.30 uur


Het Paasverhaal voor kinderen

Lente en Pasen, ze horen bij elkaar. De eerste bomen staan in bloei en we eten paaseitjes. Een teken van een nieuw begin. De natuur komt tot leven. Pasen heeft ook een ander verhaal. Het verhaal van Jezus. Jezus die laat zien hoe liefde en vergeving, iedere keer opnieuw, een nieuw begin mogelijk maken.

Wat er met Pasen gebeurde? Je ziet het in de kinderhoek in de St. Williborduskerk in Eersel. Loop eens binnen en kijk, lees en luister naar het Paasverhaal. 


Hoe maak je een Palmpasenstok?

Beschrijving  voor het maken van een Palmpasenstok:

 • Pak twee takjes of latjes en maak daarvan een kruis
 • Wikkel crêpepapier om het kruis en bevestig de uiteinden met plakband.
 • Maak 5 propjes van rood crêpepapier en plak deze op de plaats van de kruiswonden van Jezus.
 • Knip een hartje uit en plak dit op het snijpunt van de twee kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens en heeft uit liefde voor ons zijn leven op het kruis gegeven.
 • Neem een naald en draad en rijg daaraan 30 rozijnen. Maak dit met een knoopje aan iedere zijkant van het kruis vast.
 • Neem naald en draad en rijg de pinda`s hieraan. Bevestig ook deze aan het kruis.
 • Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje om de sinaasappels of mandarijnen op te prikken. Je kunt ze ook in een zakje doen en aan het kruis hangen.
 • Neem een broodhaantje (kun je ook -tijdig- bestellen bij een bakker) en bevestig dit bovenop het kruis.
 • Versier de palmpasenstok met palmtakjes

     Je mag de palmpasenstok ook naar eigen idee
     versieren.
     VEEL PLEZIER!!

Hallo allemaal!                                                                         

Op zondag 2 april om 9.30 uur in de Eerselse kerk vindt de jaarlijkse Palmpasenviering plaats. 

Wij willen alle kinderen en hun ouders uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 

Tijdens de viering zullen de Vormelingen van onze parochie zich aan u voorstellen. Tevens helpen een aantal communicanten bij het lezen van de teksten en het uitdelen van de palmtakjes. 

Als voorbereiding op deze viering maken de communicanten en vormelingen thuis een Palmpaasstok. We willen ook andere kinderen uitnodigen om samen met hun ouders aan de slag te gaan.  

Hoe je een palmpaasstok maakt, lees je hieronder. Om jullie alvast een beetje op weg te helpen, hebben we een aantal kruizen laten maken. Deze kun je achter in de Eerselse kerk vinden, bij het kinderhoekje. Zo lang de voorraad strekt natuurlijk! 

Bovenop de palmpaasstok staat traditiegetrouw een broodhaantje. Dat kun je zelf bakken of bestellen bij bakker De Lau in Eersel.

Deze palmpaasstokken worden in de viering gezegend. Na afloop van de viering mag je de palmpaasstok aan iemand geven die wel wat extra aandacht verdient. Iemand die je wilt laten merken “jij mag er zijn!”.

Wij zijn na afloop van de viering, welkom op het Gebint om onze palmpaasstok te overhandigen aan de bewoners van de Kerkebogten.

We hopen dat jullie allemaal met ons meelopen!

Palmzondag is de afsluiting van de Vastentijd en de opening van de Goede Week. Het is een feestelijke viering met teksten die speciaal geschikt zijn voor gezinnen. Graag tot ziens! 

Breng je palmpaasstok, je familie en je goede zin mee. 

Namens de werkgroep;  

Pastoor van Lamoen, Susanne en Lucyl. 


Betekenis symbolen Palmpaasstok

In de Palmpaasstok wordt het hele lijdensverhaal van Jezus en de hoop op nieuw leven gesymboliseerd. De onderdelen van de Palmpaasstok hebben allemaal een betekenis. Over de Palmpaasstok is goed nagedacht, en verbergt stiekem een hoop symbolen uit de Goede week:

Het kruis

 • De Palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en verwijst naar Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus de kruisdood stierf. Het kruis herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf. Maar het laat tegelijk een hoopvolle belofte zien: Gods liefde en zorg voor mensen is sterker dan pijn en verdriet, ziekte en dood. Al lijkt het er soms niet op; nieuw leven is mogelijk!
 • Kransen, ronde vormen, stellen de kringloop van het jaar en van het leven voor: Na het donker komt het licht altijd weer terug. Vroeger zat er vaak een hoepel om de palmpaasstok.
 • De slingers staan symbool voor verbondenheid met de gemeenschap waar je bij mag horen. Je bent deel van de grote familie van Jezus, zelfs als je niet letterlijk bij elkaar kunt komen!
 • De lichte kleuren waarmee de paasstok wordt versierd (bijv. groen, geel en wit) verwijzen naar het wonder van nieuw leven waar we vandaag in stilte op wachten en hopen. Jezus is in het graf gelegd. Alles lijkt voorbij en de wereld is nu stil en verlaten. Maar…..de lente komt! Kijk maar eens om je heen naar alle knoppen die op springen staan. En hoor je de vogels fluiten? In de stilte kun je bidden, kijken en luisteren naar wat komt…

Palmtakje

Groene palmtakjes op de palmpaasstok horen bij het verhaal van Palmpasen. Jezus kwam op een ezeltje door de stadspoort Jeruzalem binnen. De mensen waren zo blij dat ze hem met palmtakken toezwaaiden en juichten: ‘Hoera voor onze koning!’ Zij verwachtten dat Jezus de nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten…

Feest en decoratie

 • De paasstok is versierd met snoepjes en fruit, linten en bloemen omdat Pasen een groot feest is! Het feest van de verrijzenis: Jezus is opgestaan! Gods liefde is sterker dan de dood. Het leven is een feest als je ontdekt dat er altijd weer nieuwe kansen zijn om op te staan! God zegt: Ja, ik wil verder met jullie. Laten we er samen iets moois van maken!
 • 12 pinda’s in dop of 12 gedroogde vruchten aan een draad geregen om aan de paasstok te hangen staan voor de 12 leerlingen, de vrienden met wie Jezus het laatste avondmaal viert.
 • 30 rozijnen in een zakje: Ondanks de grote verbondenheid lieten z’n vrienden Jezus in de steek toen het er op aankwam. Eén van hen, Judas, verraadde Jezus, zodat de soldaten hem konden pakken. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten als beloning.
 • Eieren kunnen op je Paasstok niet ontbreken. Ze horen bij Pasen. Ze vertellen je over het nieuwe leven dat doorbreekt. Je kunt het overal zien in de lente.

R.-K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Op Aswoensdag 22 februari 2023 ging de website www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2023 in de kerk te vieren. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

De Veertigdagentijd is een bijzonder periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na enkele jaren van beperkingen in verband met corona mogen we dit jaar weer samen in de kerk deze vieringen beleven en zo ons geloof met elkaar delen. Wij nodigen u daarom van harte uit om er bij te zijn. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op onze parochiesite www.samenwillibrordus.nl maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!


Vastenactie 2023: Mensen onderweg

In 2023 kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.

Dwars door de Nacht op weg naar Pasen

De veertigdagentijd staat weer voor de deur. Een periode waarin we reizen van donker naar licht. Op start.verus.nl zijn ook dit jaar nieuwe ‘Dwars door de Nacht’-video’s en werkvormen te vinden om in de klas stil te staan bij deze bijzondere tijd. Op Witte Donderdag vieren we vervolgens samen het licht, tijdens de live online Paasviering op start.verus.nl.

Doe mee met de Paasviering

Net als de afgelopen jaren organiseren we weer een Paasviering, dit jaar op donderdag 6 april. De viering is een aansprekende mix van enthousiasmerende werkvormen, muziek, leerlingen op het podium en het Paasverhaal in een eigentijds jasje. De online viering start om 10:30 uur en is live te volgen op start.verus.nl. Leerlingen kunnen hierin via de chat (anoniem) hun persoonlijke verhalen delen. Na de live-uitzendingen zijn de video’s direct online beschikbaar en daarmee in te zetten op een tijdstip dat past binnen het lesprogramma van de school.


Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen?

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduüm Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.

Maar waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dag

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te volgen.


The Passion 2023 vanuit Harlingen

De dertiende editie van het KRO-NCRV-programma The Passion vindt 6 april, op Witte Donderdag, plaats in de Friese havenstad Harlingen. Vanmorgen was daar het iconische witte kruis te zien op de kade. Het grootste muzikale paasevenement van Nederland verwelkomt in 2023 weer publiek.

Volgens Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, is het belangrijk dat we het eeuwenoude paasverhaal blijven vertellen, in een modern jasje met actuele elementen. ‘Vanuit de christelijke traditie maken we als KRO-NCRV programma’s en initiatieven waarin liefde voor de mensen om je heen een grote rol speelt. The Passion is daar een mooi voorbeeld van en maakt duidelijk dat het paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud is, nog steeds actueel is. Het brengt mensen met elkaar in verbinding, laat kijkers anders kijken en helpt een handje om het anders te doen. Nu het paasverhaal dit jaar met publiek mogelijk is willen we mensen uit heel Nederland weer samenbrengen, dat maakt het live-evenement extra bijzonder.’ 

Publiek

Na eerdere edities zonder publiek, verwelkomt KRO-NCRV samen met de gemeente Harlingen weer publiek bij The Passion in 2023. Burgemeester Ina Sjerps kijkt uit naar de komst van het muzikale paasevenement in de Friese stad: ‘Harlingen is trots dat The Passion 2023 vanuit onze mooie havenstad aan de Waddenzee wordt uitgezonden. Harlingen is dé zeehavenstad van Friesland met een monumentale binnenstad en een zeer rijke cultuurhistorie. Een evenement als The Passion past wat ons betreft bij uitstek in een culturele stad aan zee. We laten Nederland dan ook graag kennis maken met de veelzijdigheid van onze gemeente en inwoners. Wij heten The Passion én alle kijkers vanuit de rest van Nederland van harte welkom!’ 

The Passion 2023 wordt vanuit Harlingen uitgezonden op Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel