VEERTIGDAGENTIJD EN DE AANLOOP NAAR PASEN 2023

Beste parochianen,

Nu het carnavalsfeest weer ten einde is gekomen, beginnen we samen aan de tijd van veertig dagen om ons voor te bereiden op Pasen.

De viering van de Veertigdagentijd begint daags na carnaval op Aswoensdag. Deze dag is zo genoemd, omdat de mensen dan de gelegenheid krijgen tot het ontvangen van een askruisje.

Een askruisje duidt op vergankelijkheid. We staan stil bij het feit dat alles wat we om ons heen zien, voorbij zal gaan en van tijdelijke duur is. En dat het belangrijk is er daarom verstandig mee te leren omgaan. Wel ermee omgaan, maar niet erin opgaan.

In de Veertigdagentijd, ook wel de vastentijd genoemd, worden een aantal belangrijke accenten gelegd.

Allereerst de toeleg op bezinning. Een tijd van inkeer, bezinnen op de kwaliteit van je leven, meer aandacht voor God en de medemens. Wat minder tijd besteden aan zaken die niet tot de kern van het leven behoren. Bij bezinning hoort ook gebed en aandacht voor de Sacramenten. Er is extra aandacht voor de Eucharistie en voor vergeving en inkeer.

Een ander accent is solidariteit. In de Veertigdagentijd wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de Vastenactie. Dit jaar is als centraal thema gekozen voor landrechten voor oorspronkelijke inwoners en bevolkingsgroepen van streken waar zij in de loop der geschiedenis uit verdreven zijn. Door aandacht te schenken aan landrechten en mensen te leren voor zichzelf op te komen dragen we bij aan de ontwikkeling en het toekomstperspectief van mensen wereldwijd. Vastenactie wil daarbij helpen. De gedachte is ook dat we van onszelf iets overhebben om aan anderen te geven die het minder goed hebben dan wij.

Nog een accent in de Veertigdagentijd is de aandacht voor versobering van onze levenshouding. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar helpt ons ook om dieper doordrongen te raken van waar het in het leven werkelijk omgaat. Dat het om meer gaat dan alleen het materiële. We zoeken naar zin en geestelijke betekenis op onze weg naar Pasen.

Pasen zelf wordt direct voorafgegaan door de Goede Week. Die begint met Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op Witte Donderdag gedenken we het laatste Avondmaal, dat Jezus hield met zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisdood van Jezus, die verzoening bracht, en bij het lijden in de wereld. Stille Zaterdag gedenkt de grafrust en het wachten op de Verrijzenis.

De Veertigdagentijd vormt daarmee een beeld van ons menselijk leven. Alle belangrijke aspecten komen daarin aan de orde. Vergankelijkheid en broosheid, liefde en solidariteit, maar ook verraad en boosheid. Trouw en vergeving. Lijden en hoop. Verdriet en troost. Zwakte en kracht. Dood en leven. En uiteindelijk Liefde die sterker is dan de dood.

Ook in onze Samen Willibrordusparochie beleven we de komende weken gezamenlijk de weg naar Pasen. Laten we hopen dat deze tijd ons mag inspireren en nieuwe kracht en levensmoed mag schenken in deze tijd. Dan wordt het voor iedereen Pasen. Een echte vreugde!

Wij wensen u een gezegende Veertigdagentijd.

Pastoor C. van Lamoen.


R.-K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Op Aswoensdag 22 februari 2023 ging de website www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2023 in de kerk te vieren. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

De Veertigdagentijd is een bijzonder periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na enkele jaren van beperkingen in verband met corona mogen we dit jaar weer samen in de kerk deze vieringen beleven en zo ons geloof met elkaar delen. Wij nodigen u daarom van harte uit om er bij te zijn. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op onze parochiesite www.samenwillibrordus.nl maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!


Vastenactie 2023: Mensen onderweg

In 2023 kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.

Dwars door de Nacht op weg naar Pasen

De veertigdagentijd staat weer voor de deur. Een periode waarin we reizen van donker naar licht. Op start.verus.nl zijn ook dit jaar nieuwe ‘Dwars door de Nacht’-video’s en werkvormen te vinden om in de klas stil te staan bij deze bijzondere tijd. Op Witte Donderdag vieren we vervolgens samen het licht, tijdens de live online Paasviering op start.verus.nl.

Doe mee met de Paasviering

Net als de afgelopen jaren organiseren we weer een Paasviering, dit jaar op donderdag 6 april. De viering is een aansprekende mix van enthousiasmerende werkvormen, muziek, leerlingen op het podium en het Paasverhaal in een eigentijds jasje. De online viering start om 10:30 uur en is live te volgen op start.verus.nl. Leerlingen kunnen hierin via de chat (anoniem) hun persoonlijke verhalen delen. Na de live-uitzendingen zijn de video’s direct online beschikbaar en daarmee in te zetten op een tijdstip dat past binnen het lesprogramma van de school.


Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen?

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduüm Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.

Maar waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dag

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te volgen.


The Passion 2023 vanuit Harlingen

De dertiende editie van het KRO-NCRV-programma The Passion vindt 6 april, op Witte Donderdag, plaats in de Friese havenstad Harlingen. Vanmorgen was daar het iconische witte kruis te zien op de kade. Het grootste muzikale paasevenement van Nederland verwelkomt in 2023 weer publiek.

Volgens Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, is het belangrijk dat we het eeuwenoude paasverhaal blijven vertellen, in een modern jasje met actuele elementen. ‘Vanuit de christelijke traditie maken we als KRO-NCRV programma’s en initiatieven waarin liefde voor de mensen om je heen een grote rol speelt. The Passion is daar een mooi voorbeeld van en maakt duidelijk dat het paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud is, nog steeds actueel is. Het brengt mensen met elkaar in verbinding, laat kijkers anders kijken en helpt een handje om het anders te doen. Nu het paasverhaal dit jaar met publiek mogelijk is willen we mensen uit heel Nederland weer samenbrengen, dat maakt het live-evenement extra bijzonder.’ 

Publiek

Na eerdere edities zonder publiek, verwelkomt KRO-NCRV samen met de gemeente Harlingen weer publiek bij The Passion in 2023. Burgemeester Ina Sjerps kijkt uit naar de komst van het muzikale paasevenement in de Friese stad: ‘Harlingen is trots dat The Passion 2023 vanuit onze mooie havenstad aan de Waddenzee wordt uitgezonden. Harlingen is dé zeehavenstad van Friesland met een monumentale binnenstad en een zeer rijke cultuurhistorie. Een evenement als The Passion past wat ons betreft bij uitstek in een culturele stad aan zee. We laten Nederland dan ook graag kennis maken met de veelzijdigheid van onze gemeente en inwoners. Wij heten The Passion én alle kijkers vanuit de rest van Nederland van harte welkom!’ 

The Passion 2023 wordt vanuit Harlingen uitgezonden op Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel