Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren 
Wij, als parochie Samen Willibrordus, hebben besloten géén reserveringssysteem te hanteren. Dit heeft praktische maar ook reële redenen. Wij zijn niet voor kaartjes reserveren en controleren bij de kerkdeur. Gelet op de korte termijn van de nieuwe maatregelen is dit ook niet haalbaar. 

Daarom heeft het kerkbestuur besloten dat vanaf heden er géén kerkvieringen meer plaatsvinden.

Livestream en Kempen-TV
Wij willen u erop wijzen dat er vanuit de kerk van Eersel, daar waar mogelijk vieren worden uitgezonden op Kempen-TV en via onze website www.samenwillibrordus.nl/kerk-tv. 

Uitvaarten 
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond, daar waar de kerkgrootte het toelaat (Eersel, Duizel en Wintelre). In Knegsel en Vessem 50 personen en Steensel 90 personen. 

Het kerkbestuur en pastoraal team

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel