Beste parochianen,

Op zondag 15 mei 2022 werd in de St. Willibrorduskerk van Eersel een Woord- en Gebedsviering gehouden met als voorgangers de dames van den Heuvel en Kouwenberg.
Beide dames hadden een mandaat vanuit het pastorale team onder leiding van de pastoor om deze viering te mogen doen.

Reden was de onverwachte situatie die zich had voorgedaan, waarbij een priester en een diaken uit ons team om gezondheidsredenen niet konden voorgaan op deze dag.
De pastoor zelf had tezelfdertijd een Eucharistieviering ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van het Gilde In Wintelre.

In zulke onverwachte omstandigheden is het geoorloofd een ‘noodviering’ te plannen in de vorm van een Woord- en Gebedsviering om parochianen de gelegenheid te geven om samen te komen en de zondag toch kerkelijk te kunnen vieren.

Het pastorale team heeft, onder leiding van de pastoor, daarvoor een speciale viering samengesteld, die door daartoe gemandateerde medewerkers kan worden gehouden.
In een dergelijke viering ligt de nadruk op het Woord, samenzang, overweging en gebed. Ook zullen er lezingen uit de H. Schrift gehouden worden die nauw aansluiten bij de tijd van het kerkelijk jaar en die passen bij de gewone zondagsviering zoals die op dat moment van toepassing is.
Door de vorm te kiezen van een Woord- en Gebedsviering is men iets vrijer in de samenstelling en volgorde van de diverse onderdelen in de viering en niet strikt gebonden aan het vaste stramien van de Eucharistieviering of de Woord- en Communieviering.

In onze situatie hebben we ook bewust voor deze vorm gekozen om elke verwarring met de gebruikelijke vieringen, voorgegaan door een priester of diaken, te vermijden.
We zijn dan ook blij en gelukkig met de overwegend positieve reacties die we hebben mogen ontvangen op de Woord- en Gebedsviering op 15 mei 2022.

Zeker een compliment en ene dank-je-wel waard aan de dames die de viering hebben verzorgd.
Zij hebben aangetoond dat een waardige viering in tijden van nood weldegelijk mogelijk is en dat onze parochie daarin kan voorzien.

Overigens wensen wij de op 15 mei wegens ziekte uitgevallen teamleden veel beterschap toe en sterkte.

Tevens zijn we dankbaar dat diaken Gust Jansen opnieuw bereid is gevonden om ons in deze tijd frequent te komen assisteren.

Met vriendelijke groet,

Pastoor C. van Lamoen.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel