Beste ouders en/of verzorgers van de groep 8-ers en brugklassers,

De Vormsel werkgroep is onlangs bij elkaar geweest en heeft samen met Pastoor van Lamoen besloten om dit schooljaar (juni/juli) de kinderen uit groep 8 het Vormsel toe te dienen. De kinderen (brugklassers) die vorig jaar vanwege de coronamaatregelen hun Vormsel niet hebben gedaan, kunnen alsnog samen met de groep 8-ers dit schooljaar hun Vormsel doen.

Voor alle ouders en Vormelingen is er op woensdag 19 mei om 19:30 uur een online informatie bijeenkomst (mocht u alsnog aan willen sluiten dan kunt u zich aanmelden via onze website www.samenwillibrordus.nl/vormsel/).

Tijdens deze avond zal de inhoud van het Vormsel en andere praktische zaken aan de orde komen. Tijdens de voorbereidingen en het toedienen van het Vormsel houden we rekening met de coronamaatregelen.

Op zaterdag 5 juni krijgen de Vormelingen een rondleiding in de kerk, met aansluitend de presentatieviering.

Op zaterdag 26 juni om 17.00 uur is de Vormselviering door Mrg. Mutsaerts voor de Vormelingen en hun gezin.

Groetjes namens de Vormselwerkgroep

Astrid, Melanie, Elly, Susanne en Sindy

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel