Vormsel

Inleiding

Het Vormsel vormt min of meer één geheel met het doopsel. Omdat je doorgaans nog heel klein was toen het doopsel werd toegediend,  was dit in de regel geen bewuste ervaring van jouzelf, als dopeling. Met het Vormsel maak je zelf een bewuste keuze voor het Katholieke geloof. Het woord Vormsel komt van het werkwoord ‘vromen’, dat is afgeleid van het woord ‘firmare’ en ‘sterken’ betekent. “Gesterkt in het geloof”. We worden gedurende ons hele leven gevormd door allerlei mensen en factoren. Waar je geboren bent, hoe je opgroeit, welke school je kiest, door je vrienden maar ook door het geloof. Onze geloofsgemeenschap wil je helpen zodat je er niet alleen voor staat om te leven in Jezus’ goede Geest.

Je kiest zelf voor het Vormsel. Daarom loop je zelf voorop, begeleid door je ouder(s)/verzorger(s) naar de Vormheer. Je zegt vervolgens zelf je naam, waarna je begeleiders hun handen op je schouders leggen ten teken van hun steun. De Vormheer spreekt vervolgens een wens uit en zalft je met Chrisma. Hiermee wordt de volheid van het doopsel bekrachtigd. Vervolgens legt de Vormheer de hand op. Hiermee geeft hij aan dat God er voor je is, altijd en overal. Onderdeel van de viering is ook de hernieuwing van de doopbelofte. Bij je doop werd dit door je ouder(s) uitgesproken en nu doe je dit zelf met je eigen doopkaars in de hand.


U kunt u of uw kind aanmelden via onderstaand formulier.
Voor correcte werking openen in Chrome.


In de onderstaande link vindt u de uitnodiging voor de ouders en/of verzorgers en leerlingen van groep 8.


In de onderstaande link vindt u de uitnodiging voor de ouders en/of verzorgers en leerlingen van de brugklas.


In de onderstaande link vindt u de Vormsel richtlijnen.


Werkwijze

Alle kinderen die in groep 8 zitten en een school bezoeken binnen onze gemeente ontvangen in het najaar een uitnodiging van de Parochie. Daarnaast wordt er een oproep geplaatst in de Hint, lokale bladen en op de website om zo ook kinderen te bereiken die elders naar school gaan. Tijdens een informele eerste kennismakingsavond wordt de werkwijze en achtergrond van het Vormsel toegelicht. Daarop volgend kunnen jullie beslissen of je deel wilt nemen aan de voorbereiding op en de toediening van het Vormsel. De voorbereiding vindt plaats in groepen. Je maakt kennis met vormelingen uit andere dorpen van onze parochie. We volgen hierbij het project “Hi-5 Geestkracht als kompas”. Enkele vieringen maken onderdeel uit van de voorbereiding. Een leuke activiteit die ook onderdeel van het project is, is het bezoek aan een kerk in onze parochie. Daar gaan we met alle vormelingen naar toe. Bij aanvang van het project ontvang je een overzicht met belangrijke data. Het project staat in het teken van “kiezen voor het geloof en hoe ook jij een steentje bij kunt dragen aan een mooiere samenleving”. Om de eenheid van de Parochie te benadrukken kiezen we ervoor om de Vormselviering vanaf 2020 gezamenlijk te laten plaatsvinden.

“Jullie zijn Mijn handen…”

De Goede Geest

In maart 2020 zouden 24 vormelingen van onze parochie en hun ouders het sacrament van het Vormsel vieren in onze kerk. Vanwege het coronavirus hebben we dit toen verschoven naar 17 oktober 2020.

Helaas hebben we de vieringen voor het Vormsel voor een tweede keer moeten uitstellen vanwege de extra maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus terug te dringen.

We hopen dit in het voorjaar van 2021 alsnog te kunnen vieren in goede gezondheid met elkaar.


De jongelui op de foto, de aanstaande vormelingen zijn er klaar voor. Mgr. Mutsaerts kan hen zalven en dan ook bevestigen, dat zij gevormd zijn door hun ouders en door allerlei mensen die zij op hun nog jonge levensweg zijn tegengekomen, en dat zij ook de hulp van Boven mogen verwachten. Dankzij onze werkgroep Vormsel – parochie breed gedragen – en mede door de beschikbare gastouders konden zij enkele mooie maanden van voorbereiding beleven. Met elkaar stonden we stil bij hun leven tot nu toe, maar ook bij wat geloven en kerk zijn daarin kan betekenen. Het feit dat deze jongelui zich daarvoor openstellen is veelzeggend, een sprankje hoop voor de toekomst van onze samenleving, en wellicht ook voor onze kerk. Met elkaar stonden we tijdens de bezichtiging van ons kerkgebouw in Vessem ook stil bij de levende stenen van ons kerk zijn. Levende stenen die zij zelf kunnen zijn en worden.

Tijdens de presentatieviering, die we in de kerk van Duizel hielden stonden we stil bij de gedachte “zé (mijn ouders) lieten mij dopen, ik (vormeling) laat mij vormen, om sámen kerk (bij de club van God met de mensen horen) te zijn”. Tijdens die viering werd door de ouders van de vormelingen de doopkaars van destijds aan de vormelingen aangereikt. De doopkaars werd ontstoken aan de Paaskaars – symbool voor Jezus, Licht der wereld – hopend dat de vormelingen nú de fakkel van het geloof zélf verder willen dragen als warme mensen, die de wereld op hun eigen manier ook lichter en warmer kunnen maken, in de Geest van Jezus, die Man van Nazareth, Zoon van God. We wensen hen, en daarmee ook onszelf, een mooie toekomst toe! Ze zijn er klaar voor!

Beleving

Toediening vormsel 2018

Hallo, ik ben Enrique Endendijk Conesa. Ik ben 12 jaar oud en ik heb het Sacrament van het Vormsel ontvangen in de Willibrorduskerk in Eersel (26 mei 2018). Ik wil graag vertellen hoe ik het beleefd heb.

Er kwamen heel wat voorbereidingen bij. We gingen naar de huizen van andere vormelingen. Daar hebben we samen leuke activiteiten gedaan. We hebben toen ook in onze map moeten werken. In die map stonden interessante verhalen en leuke activiteiten in die ons meer over onszelf laten denken. We zijn ook naar de  St. Jans Kathedraal van ‘s-Hertogenbosch gegaan. Daar hebben wij een rondleiding gehad en we hadden daar ook een speurtocht gedaan. Dat was erg leerzaam.

Daarna hebben we de presentatieviering gehouden. Dat was om te laten zien aan onszelf en aan de kerkbezoekers wie we nou precies zijn en wat er dan de komende tijd ging gebeuren. We moesten daar onze namen en hobby’s vertellen. Dat deden we onder toezicht van pastoor van Lamoen.

Toen kwam het echte Vormsel. We hebben dat een paar keer voor het echte Vormsel moeten oefenen. Iedereen mocht iets doen. De één stak de doopkaarsen aan, de ander moest de wijn brengen, anderen speelden saxofoon en ik speelde viool. Ik vond het heel bijzonder om zo een steentje bij te dragen aan de mis. De Vormheer was deken Leendert Spijkers. Hij heeft ons daar gezalfd met het Chrisma. Een Chrisma is een kruisje van olie op ons voorhoofd. Na het Vormsel hebben alle vormelingen ook een heel mooi kruisbeeldje gekregen.

Ik voelde me na het Vormsel heel gelukkig van binnen. Ik heb de volgende stap gemaakt.

Enrique Endendijk ConesaTarieven

Gratis

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel