Vrijwilligersbeleid

 

Op deze pagina vindt u een verwijzing naar de volgende documenten:

  • De beleidsnotitie vrijwilligersbeleid 2020
  • De gedragscode
  • Het vrijwilligersreglement

 

Vertrouwenspersoon

Mochten er zaken zijn die u niet met het parochiebestuur kunt of wilt bespreken dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Het parochiebestuur heeft een vertrouwenspersoon benoemd. 

Mevrouw mr. drs. D.P.J. Woestenberg
Mailadres: dpjwoestenberg@gmail.com

 

Preventiebeleid Rooms-Katholieke Kerk

We hechten er waarde aan dat iedereen zich veilig voelt binnen onze parochie. Voor de volledigheid melden we hierbij de website:
https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 

Als parochie volgen wij het preventiebeleid betreffende seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. 

Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

 

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel