Afscheidsviering Heilige Luciakerk

Op zondag 09 oktober 2022 was het dan zover, de laatste viering in de Heilige Luciakerk in Steensel.

Voor de een was deze kerksluiting een zeer ingrijpende gebeurtenis, voor de ander wellicht minder. Door de jaren heen is er veel gebeurd in de kerk. Er zijn tranen gevloeid van verdriet maar zeker ook van vreugde en dankbaarheid.

Het was geen feestdag maar iedereen die een rol had in deze laatste viering was ervan overtuigd dat het een waardig afscheid moest worden waar we allemaal met een fijn gevoel op terug konden kijken.

En het was een mooie viering.

Dat de kerk ging sluiten was al langer bekend. Ook dat de kerk een mooie nieuwe bestemming zou krijgen. Zoals de vice-voorzitter Jos Thomas van het kerkbestuur verwoorde, “Het vertrouwen in de kerk en in het geloof is niet meer vanzelfsprekend. Mensen richten hun leven in op grond van eigen keuzes, eigen interesses en behoeften. Geloven in één God zal er altijd zijn doch mensen zoeken zelf nieuwe manieren om kerkelijke en menselijke hoogte- en dieptepunten te organiseren”.

De viering, waarin pastoor van Lamoen voorging, samen met diaken Jansen en diaken van Olmen werd opgeluisterd door het kerkkoor en de muziekvereniging Kempengroen. Het Sint Luciagilde had ook een prominente rol. Zij droegen aan het einde van de viering de Godslamp, Heilig Oliesel, Evangelieboek en Heilig sacrament naar buiten en brachten deze naar de parochiekerk in Eersel.

Na de viering was Arnold Romeijnders van de coalitie nog aan het woord en was er een mooie presentatie over de geschiedenis van de kerken van Steensel door Jan van de Ven en Patrik Bierens. 

Toen werd de deur van de kerk voor het laatst op slot gedaan door pastoor van Lamoen en overhandigde hij de sleutel aan burgemeester Wouters die ook nog een woord richtte aan allen die aanwezig waren. 

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de Höllekes.

Het kerkbestuur en het pastoraal team willen alle mensen, verenigingen en instellingen van vroeger maar ook van het heden bedanken voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor déze parochie. Zij denken dan aan al die vrijwilligers, zoals de siergroep, de kosters, de voormalige leden van het Steenselse parochiebestuur, de koren, de muziekgezelschappen, de mensen die zich bezig hielden met het dagelijks onderhoud van de kerk en de begraafplaats, maar ook het gilde. Al die mensen zijn dé dragers geweest van het kerk-zijn.

Zonder hen zou deze parochie niet hebben kunnen functioneren. Het zijn en waren dé bouwstenen.

Dank daarvoor!

Op dinsdag 22 november wordt voor hen nog een vrijwilligersavond georganiseerd in Steensel.

De compilatie van de viering is te vinden op deze website onder het kopje Kerk-TV/uitzending gemist, of klik hier.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel