De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen.

Veel nabestaanden vinden het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. In de kerk waar de gestorven dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam steeds in herinnering gebracht.

Het is ook mogelijk om wegens andere redenen, dan het herdenken van een overledene, Heilige missen te laten lezen. Voorbeelden zijn:
Een familielid, buurvrouw of vriend welke een zware operatie tegemoet gaat; een zilveren bruiloft, een kleinkind dat de eerste heilige communie gaat doen of het vormsel gaat ontvangen; een jongere die voor een examen staat; een gezin dat een moeilijke periode doormaakt; uit dankbaarheid voor een vijftigste verjaardag. Misschien wilt u de naam van de persoon niet af laten lezen maar volstaat de tekst: voor een bijzondere intentie.

Nu in onze parochie kerken aan de eredienst zijn of worden onttrokken is het belangrijk dat ook voor deze kerkdorpen de mogelijkheid blijft bestaan om een mis te laten lezen, voor hen die hun dierbaar zijn, in de kerken die open blijven.

Wanneer een (langdurende) misintentie (bijvoorbeeld een verjaardag of sterfdag) op een doordeweekse dag valt zal deze worden afgelezen in het opvolgend weekend daar waar een viering plaatsvindt. Men kan altijd in overleg hiervan afwijken door contact op te nemen met onze administratie in Eersel.

Misintenties in Duizel kunt u in de brievenbus deponeren bij mevrouw Anke Jansen, Kruisstraat 16 in Duizel.

Misintenties in Steensel kunt u in de brievenbus deponeren bij de heer Jan Smolders, Genderdreef 11 in Steensel.

Voor de overige kerkdorpen verandert er niets voor wat betreft de aanlevering.

Misintenties kunt u ook telefonisch (0497-512235) op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur doorgeven, of via mail (administratie@parochieeersel.nl).
Kosten per misintentie zijn €10,-.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0112801676.

Deze gift voor het laten opdragen van een H. Mis komt ten goede aan de parochie.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel