Wanneer luiden wij de klokken! 

Wanneer er iemand overlijdt in onze kerkdorpen worden vaak de kerkklokken geluid. Dit mag altijd want het geeft troost aan de nabestaanden.
Maar doen we dit ook als degene die is overleden géén kerkelijke uitvaart/absoute krijgt?
Het antwoord is ja, mits de melding wordt gedaan door de directe nabestaanden. Hieronder verstaan wij de partner, kinderen of ouders.

Dan rijst de vraag, mag de naam van de overledenen dan ook worden afgelezen tijdens een viering bij de mededelingen. Ook dit is mogelijk wanneer de directe nabestaanden hierom vragen.
Wanneer andere betrokkenen graag de naam afgelezen willen hebben kan dit alleen via een misintentie.
Zie onze website hoe een misintentie kan worden aangevraagd en wat de kosten daarvan zijn.

Als laatste vindt er elk jaar een Allerzielen viering plaats. Tijdens deze viering worden alle namen van de overleden parochianen afgelezen die het afgelopen jaar zijn overleden en een kerkelijke uitvaart/absoute hebben gehad.
Wilt u toch graag de naam van uw dierbare afgelezen hebben tijdens deze viering maar heeft er geen kerkelijke uitvaart/absoute plaatsgevonden dan kan dit wel in de vorm van een misintentie tijdens de voorbede.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het parochiesecretariaat.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel