Skip to main content

ANBI STATUS PAROCHIE


De R.K. parochie Sint Willibrordus is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent onder andere dat donaties en/of bijdrage vallen onder giften aan goede doelen. Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI-instelling.

 ALGEMENE GEGEVENS


Naam:R.K. Parochie Sint WillibrordusWebsite:www.samenwillibrordus.nl
RSIN/Fiscaal nummer:823919456Mail:
Telefoonnummer:
secretariaat@parochieeersel.nl
0497-512235
Bezoekadres:Kerkstraat 29Postadres:Kerkstraat 29
Postcode:5521 JKPostcode: 5521 JK
Plaats:EerselPlaats:Eersel

De Parochie Sint Willibrordus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is daardoor ook van toepassing op onze parochie. Onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent onder andere dat uw donaties en/of bijdrage vallen onder giften aan goede doelen. Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI-instelling. Zie website van de belastingdienst.

Parochianen die al elk jaar parochiebijdragen of andere giften doen aan de parochie, kunnen deze gift indien zij dat wensen omzetten in een zogenaamde “periodieke gift”. Dit kan door een formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld” te downloaden op de website van de belastingdienst. In de toelichting die bij het formulier zit, is een stappenplan opgenomen waarin staat hoe te handelen. 

Bij giften aan een “ANBI-instelling” geldt normaal een drempel voor de aftrekbaarheid van de gift. Het voordeel van een “periodieke gift” is, dat het volledige bedrag van de gift aftrekbaar is  zonder dat er een drempel van toepassing is. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Toon van de Ven, op telefoonnummer 06-83321700.