ANBI STATUS PAROCHIE


De R.K. parochie Sint Willibrordus is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent onder andere dat donaties en/of bijdrage vallen onder giften aan goede doelen. Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI-instelling.

 ALGEMENE GEGEVENS


Naam:R.K. Parochie Sint WillibrordusWebsite:www.samenwillibrordus.nl
RSIN/Fiscaal nummer:823919456Mail:
Telefoonnummer:
secretariaat@parochieeersel.nl
0497-512235
Bezoekadres:Kerkstraat 29Postadres:Kerkstraat 29
Postcode:5521 JKPostcode: 5521 JK
Plaats:EerselPlaats:Eersel

De Parochie Sint Willibrordus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is daardoor ook van toepassing op onze parochie. Onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent onder andere dat uw donaties en/of bijdrage vallen onder giften aan goede doelen. Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI-instelling. Zie website van de belastingdienst.

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel