• Home
  • Wereldmissiemaand

Wereldmissiemaand

Met als thema: “Wat is onze missie?”

In het weekend van 19 en 20 oktober is er een collecte ter ondersteuning van de zogenaamde “Touring Sisters” in Noordoost-India.
Van harte aanbevolen!

De kolenmijnen in de Jaintiabergen daar vernietigt het milieu en eist steeds opnieuw dodelijke slachtoffers. Soms stikken de mensen vanwege de giftige gassen en worden mensen door vallende stenen getroffen. Regelmatig stort een schacht in en worden arbeiders levend begraven. Zusters van verschillende katholieke congregaties trekken rond als zogheten “Touring Sisters” om de mensen pastorale zorg te verlenen. Zij bieden ook medische hulp en zoeken met de inwoners naar andere bronnen van inkomsten en leven. Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen naar school te sturen.

Tegelijkertijd wordt in deze missiemaand ook aan ons gevraagd wat ónze missie is. Immers wij zijn gedoopt, en daarmee ook de wereld ingezonden. Wat is onze zorg voor onze aarde?

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel