Werkgroepen

De parochie werkt op basis van het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de rooms katholieke kerk in Nederland’. Dit reglement voorziet (artikel 49) in het inrichten van werkgroepen en (artikel 37) het vaststellen van huishoudelijke reglementen. In het organigram heeft onze parochie onderscheid gemaakt in commissies en werkgroepen. Commissies zijn organen die een bestuurlijke relatie hebben. Werkgroepen hebben een pastorale relatie.

Werkgroepen zijn een vast en belangrijk onderdeel van onze parochie.                              De taken van een werkgroep zijn:

  • Adviesfunctie voor het pastoraal team
  • Voorbereiden van en inhoud geven aan kerkelijke vieringen en geloofsvorming

De werkgroep bestaat uit een voorzitter (aan te wijzen door het pastorale team) en (bij voorkeur uit) een persoon per kerkdorp. De werkgroep wordt secretarieel ondersteund vanuit het parochiesecretariaat of door de pastorale secretariële ondersteuner.

Door op een van de onderstaande afbeeldingen te klikken komt u op de pagina van de betreffende werkgroep.


“Samen sterk, samen kerk”

Contact
Secretariaat

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel