Zanggroepen en koren in de kerk

Op vrijdag 10 juli zijn nieuw richtlijnen gepubliceerd met aanpassing van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING (10 juli 2020)

  • Geen gezangen door gelovigen (volkszang) tijdens de viering
  • Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits
  • er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;
  • er een goede ventilatie is;
  • er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden
  • de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

 Bij het begrip ‘enkele zangers’ wordt geen absoluut maximum genoemd, omdat dit arbitrair is en geen recht doet aan het feit dat plaatselijke omstandigheden met name met betrekking tot ventilatie zeer kunnen verschillen.

Het parochiebestuur heeft vanuit de kerkdorpen de vraag gekregen wanneer er weer kan worden gezongen. We hebben op verzoek van die koren de richtlijnen aan hen toegezonden. Als aan de nieuwe richtlijn wordt voldaan kan met inachtnememing hiervan gezongen worden.

Het is aan de koren zelf te bepalen of zij gezang ten gehore willen brengen.

Hoe vervelend en jammer het ook moge zijn, het herenkoor Gaudeamus uit Eersel heeft besloten gelet op de risico’s van de doelgroep vooralsnog af te zien van het hervatten van de repetities en het zingen tijdens de vieringen.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel