Ziekenzondag in Steensel

Op zondag 13 september was het Nationale Ziekendag. Ieder jaar zorgt een werkgroepje in Steensel ervoor dat zieken en ouderen van 80 jaar en ouder extra aandacht krijgen. Men kwam gezellig bij elkaar in het Gemeenschapshuis, men genoot van een heerlijke koffietafel en er werd meestal samen gezongen met een koor dat voor deze bijeenkomst was uitgenodigd.

Helaas moest de werkgroep nu  iets anders bedenken. Samen komen, samen eten en samen zingen is door de corona maatregelen onmogelijk. Maar wat extra aandacht schenken aan deze senioren vindt men zeer belangrijk dus hebben de leden bij al deze mensen een mooie cyclaam bezorgd. Vooral het praatje, het persoonlijke contact en dan zo’n mooi bloemetje in een leuke pot werd door allen zeer gewaardeerd.

En wij brengen onze waardering uit voor deze werkgroep die bij 80 mensen deze attentie bracht.

Namens de parochie, hartelijk dank voor jullie inzet.

Contact
Administratie

0497 - 512235

Contact
Bestuur

0497 - 512235

Postadres

R.K. Parochie
Sint Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel